Původně se projednávaný bod nazýval Ukončení činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), v průběhu diskuze ale Veronika Holubová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, upozornila, že i když město přestane službu finančně podporovat, nemusí to znamenat její konec, a to v případě, že si Armáda spásy najde jiného zadavatele této služby. Proto došlo v závěrečném usnesení ke změně.

Vedoucí Holubová upřesnila, že město do té chvíle deklaruje minimální spoluúčast na provozování NZDM ve výši 25 procent oprávněné provozní ztráty. V letošním roce to činilo 961 tisíc korun. „Celkový náklad té služby se blíží ke čtyřem milionům korun, vykázali devětašedesát klientů za celé ORP, přičemž mají tři pracovníky,“ pokračovala Veronika Holubová a dodala, že charitní pečovatelské službě letos město přiznalo dotaci 1 881 600 korun. Ta má přitom 117 klientů za celé ORP a 11 pracovníků.

Otevření nové pobočky České pošty v Novém Jičíně 6. listopadu 2023.
Česká pošta pobočku v Novém Jičíně nezrušila, přesunula ji a modernizovala

„Společným cílem města a odboru sociálních věcí je podporovat kvalitní a především potřebné služby, které reagují na aktuální poptávku po službě a reflektují potřeby občanů. V letošním roce je největší zájem o péčové služby, zvýšený zájem je o zajištění včasné a okamžité odborné psychologické pomoci a podpory nezletilých dětí a jejich rodin, tyto oblasti jsou prioritou na nadcházející období,“ uvedla Veronika Holubová s odvoláním na současnou ekonomickou situaci.

Službu mají nahradit jiné aktivity

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman řekl, že už loni v prosinci se na zasedání zastupitelstva bavili o tom, že zmíněná služba je drahá. Ta služba je naprosto anonymní, nemáme z ní výstup, nevíme, jestli je to ku prospěchu občanů. Chápu, že budou hlasy, které tu službu budou chtít zachovat, ale jsou i ti, kdo ji nechtějí,“ poznamenal Jan Rejman s tím, že absenci NZDM chtějí řešit pomocí psychologa, který dá odbornou pomoc. „Máme tady centrum volného času Astra, které má kroužky, a poskytuje určitou formu pomoci pro ty děti. Máme tady moc služeb, které jsou schopné sanovat tuto část klientely,“ tvrdil starosta.

Proti tomu se ale ohradila například zastupitelka Martina Havelková, podle níž je psychologická poradna úplně jiný typ služby než nízkoprahové zařízení. „Ty děti z nízkoprahu do poradny chodit nebudou. Do Astry se dítě musí zaregistrovat a podat přihlášku. Když to chce mít zdarma, musí to různě dokládat. A pokud se rodina nestarala doteď, nebude se starat,“ zdůraznila Martina Havelková.

Vysypaná tabule skla v proskleném pavilonu v Kopřivnici.
Něco se nepovedlo? V novém pavilonu v centru Kopřivnice se vysypala tabule skla

Diskutující Petra Jančová, která pracovala v nízkoprahovém zařízení v Rožnově pod Radhoštěm upozornila, že osudy dětí se odehrávají hlavně uvnitř domácností a 69 klientů je velké číslo. Ty děti tam mohou chodit každý den a budou tam trávit šest hodin a budou si s těmi pracovníky povídat o prevenci a podobně. Poradna není náhrada. Když tam ty děti nebudou chodit, budou se sdružovat někde venku. Pak budete nadávat, že je tam máte. Ta služba má obrovský přesah. To, co se děje v rodinách, ty děti neřeknou. Teď už na to budou samy,“ snažila se Petra Jančová přesvědčit zastupitele.

V podobném duchu jako její předřečnice se vyjádřila sociální pracovnice Jana Vasilová. „Jedná se o děti ohrožené patologickými jevy – v tom nízkoprahu k nim mají nejblíž. Nemyslím si ani, že budou chodit do Astry na plánované kroužky. Lusknutím prstu zrušit tuto službu i přijde jako neuvážený krok,“ sdělila Jana Vasilová.

Kam jde tolik peněz?

Některým zastupitelům vadilo, že nemají přehled, kolik dětí denně došlo, byť i anonymně a hlavně, nevědí na se ročně vynakládají téměř 4 miliony korun. „Dokud ty údaje nebudu vědět, je to pro mě pořád černá díra, kde ty peníze mizí. A nepochybuji o tom, že se najde pár dětí, které to potřebují,“ vyjádřil se zastupitel Zdeněk Krkoška.

Starosta Rejman podotkl, že když odečte mzdové a jiné předpokládané náklady, tak stále neví kam se poděl asi milion a půl. „Požadovali jsme data po Armádě spásy, vše je anonymizováno. Byli jsme s nimi na schůzkách, slyšeli jsme jen informace vám nemůžeme předat. Řekli jsme jim jasně, že na tomto zasedání se to bude projednávat. Jejich zástupce tady není,“ nechal se slyšet Jan Rejman.

Několik zastupitelů nabádalo, aby se ještě s provozovatelem jednalo o zefektivnění služby a chtěli věc odročit. V závěru diskuze se dostavil vedoucí frenštátského NZDM Jakub Šmahlík, který ubezpečil, že vše ohledně toku peněz by měla vysvětlit účetní. „Komunikace mezi krajem a účetní a mezi městem a účetní je průchozí,“ podotkl Jakub Šmahlík.

Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm vychovává mladé odborníky pro oblast gastronomie a hotelnictví. Školu každoročně absolvují na tři desítky cukrářů
Moderní zázemí cukrářů ve Frenštátě: Sladkému řemeslu se učí v novém centru

V hlasování bylo pro odročení 9 z 20 přítomných zastupitelů, proto, aby město dále službu nespolufinancovalo bylo 11 zastupitelů.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Frenštátě pod Radhoštěm původně působilo jako Klub kryt pod přístavbou radnice. V roce 2008 se Klub kryt dostal do nominace o nejlepší zařízení tohoto typu v ČR v soutěži Časovaná bota. V září 2022 došlo k přestěhování NZDM z krytu, tedy prostor v majetku města, do bývalé mateřské školy v ulici Záhuní, kterou má v držení soukromý vlastník. Město vypoví spolufinancování k 1. lednu 2024, služba NZDM by měla dojíždět až do 30. června 2024. Pokud Armáda spásy nenajde jiného zadavatele, služba skončí.