Jak to funguje? Na školách se vždy sejdou zástupci 5. až 9. ročníků a se zástupci vedení školy a města diskutují o tom, co se jim na škole a městě líbí, a co by chtěli naopak změnit či zlepšit. Na všech školách se přitom tato aktivita koná už poněkolikáté, tentokrát však z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 fóra proběhla nestandardně po dvouapůlleté přestávce.

„Školní fóra nám přinášejí důležitou zpětnou vazbu od mladých lidí na to, co ve městě hodnotí pozitivně a kde naopak vnímají nedostatky, které by měly být napraveny. Slouží také k tomu, abychom vysvětlili, že ne vše patří městu a není tedy vždy možné návrhům na úpravy vyhovět,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka. „Priority ze škol však bereme velmi vážně a po projednání v Radě města jsou ty nejžádanější obvykle realizovány. Letos například dojde k realizaci skateparku, který byl požadován na fórech na několika školách v roce 2019,“ doplnil Syrovátka. Stejně se k návrhům staví i vedení jednotlivých škol, která se snaží k návrhům svých žáků přihlížet při plánování rozpočtu.

Bohumínská ulice.
Začíná další modernizace Bohumínské ulice v Ostravě a Frýdecké ulice v Šenově

První ze školních fór proběhlo letos na ZŠ Jubilejní, druhé na ZŠ Tyršova. Během dopoledne žáci získali zpětnou vazbu, co se od minulého fóra podařilo v rámci školy i města realizovat a následně diskutovali a hlasovali o podnětech nových. „V rámci města by žáci nejvíce uvítali revitalizaci parku u České spořitelny, rekonstrukci a vylepšení zázemí místní nemocnice či rekonstrukci venkovního bazénu, kde by žáci ocenili i nový tobogán,“ popsala koordinátorka zdravého města Lucie Hrdličková.

Školáci diskutují o různých tématech či problémech.Školáci diskutují o různých tématech či problémech.Zdroj: Marie Machková

„Co se týče školy, žáci by si na Jubilejní a Dlouhé přáli více využívat altánek na pozemku školy, a to jak pro výuku, tak i pro volný čas; dále by žáci ocenili také např. zavedení školních turnajů či opravu betonového hřiště. Na Tyršové by zase rádi nechali opravit záchody a zřídili bufet, od učitelů by pak ocenili více partnerský přístup k žákům,“ doplnila Hrdličková. Fóra na ZŠ Komenského 66, ZŠ Komenského 68 jsou naplánována na přelom března a dubna. Výstupy za oblast školy se vždy zabývá vedení konkrétní školy, podněty pro oblast města budou předloženy Radě města.