Zahájení Noci kostelů připadá na 18., někde také 19. hodinu. V tu dobu se rozezní zvony všech kostelů, které jsou do mezinárodního projektu zapojeny a oznámí tak návštěvníkům, že mohou vstoupit. Na úvod je třeba upozornit, že specialitou letošní akce jsou poutnické pasy, které budou k dostání ve všech přihlášených kostelích, kaplích a modlitebnách na území ostravsko-opavské diecéze. „V poutnických pasech je ke každému kostelu položena speciální otázka, kterou bude možné zodpovědět pouze při návštěvě a prohlídce daného místa. Dotazy jsou příležitostí objevit často nepoznaný detail či prostor nebo všimnout si nějaké pozoruhodnosti," zdůraznil koordinátor Noci kostelů pro ostravsko-opavskou diecézi Miroslav Přikryl.

Pokud návštěvník zavítá alespoň do sedmi kostelů a správně zodpoví sedm otázek, může získat certifi kát poutníka. I poté, co Noc kostelů skončí, je možno pasy využít jako průvodce třeba při výletech nebo při cestě na bohoslužbu.

Každý kostel či modlitebna na Novojičínsku si připravila vlastní program. Zámek a kostel Povýšení svatého Kříže v Kuníně, Kostel svatého Bartoloměje v Odrách pustil návštěvníky až k varhanům, které si mohli prohlédnout, případě vyzvědět, jak vlastně fungují.kostel svatého Martina v Šenově u Nového Jičína a suchdolský kostel Nejsvětější Trojice se však spojily a vytvořily pro hosty společné menu, které ovládne jedna jediná osobnost, a to Marie Eleonora Walburga z TruchsessWaldburg-Zeilu. „Kostel v Kuníně letos slaví dvě stě let. S kastelánem zámku se na kůru kostela seznámíme s historií kostela a jeho uměleckými díly. Vše s bohatou obrazovou projekcí a komentáři. Za svitu svíček si pak bude možno projít části zámku, kde bydlela naše dobrá hraběnka Walburga," lákají organizátoři z Kunína. Kromě toho bude pro návštěvníky otevřen také hřbitov s hrobkami rodiny Schindlerů z Kunewaldu, hrobem hraběnky a také kaple s hrobkou rodiny Fürstenbergů, jimiž bude provázet správce hřbitova.
V dalších kostelech se mohou návštěvníci setkat s koncerty, zpěvy, ochutnávkou mešního vína, prohlídkou varhan, tvůrčí dílnou, fi lmy, vypouštěním balonků štěstí, divadlem, prohlídkou liturgických rouch a dalšími příležitostmi poznat historii své obce či města a nahlédnout pod roušku starobylých obřadů.

Přihlášené kostely na Novojičínsku

Bílovec, kostel sv. Mikuláše
Bravantice, kostel sv. Valentina
Fulnek-Jerlochovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice
Hodslavice, kostel Českobratrské církve evangelické
Hodslavice, kostel sv. Ondřeje
Kamenka, kostel Nejsvětější Trojice
Kopřivnice, kostel sv. Bartoloměje
Kunín, kostel Povýšení sv. Kříže
Luboměř, kostel sv. Vavřince
Nový Jičín, sborový dům ČCE
Odry, kostel sv. Bartoloměje
Rybí, kostel Povýšení sv. Kříže
Suchdol nad Odrou, evangelický kostel CČE
Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice
Šenov u Nového Jičína, kostel sv. Martina Tourského
Štramberk, modlitebna ČCE