Akce bude stejně jako v jiných kostech končit až o půlnoci. „Do našeho kostela může přijít každý, kdo si chce prohlédnout toto místo, seznámit se s historií stavby, popovídat si anebo třeba jen na chvíli zůstat v tichu a být tam,“ pozval na akci kopřivnický farář Jiří Ramík.

Program kopřivnického svatostánku se nebude mnoho odlišovat od ostatních kostelů, jež se do akce zapojily. Podle informací faráře bude na programu nejen prohlídka, ale také trocha hudby, možnost návštěvy kostelní věže a také užití si neodmyslitelné atmosféry spojené s tímto duchovním místem.

Noc kostelů v Kopřivnici zahájí vyzvánění kostelních zvonů, které začne chvíli před šestou hodinou večerní. V osmnáct hodin poté farář všechny příchozí přivítá a seznámí je s připraveným programem. Ten bude vypadat zhruba následovně. Po zahájení se „slova“ ujmou zpěváci z malé scholy. Po doznění písní se návštěvníci odeberou na prohlídku kostela sv. Bartoloměje, jehož výmalba byla v nedávné době zrekonstruována. Prohlídku budou organizátoři akce komentovat. Konec prohlídky je naplánovaný zhruba na půl osmé večer.

Stejný program, s rozdílem vystoupení tentokrát dospělých zpěváků, se bude opakovat ještě jednou. V devět hodin se prohlídky na okamžik přeruší, a to kvůli krátkému koncertu. Výběr z Bachových suit pro violoncello představí návštěvníkům Judita Šprochová, jež je členkou Janáčkovy filharmonie Ostrava. Po skončení koncertu bude následovat třetí komentovaná prohlídka a varhaní improvizace. Na závěr organizátoři připravili čtení z Bible.

Po celou dobu trvání akce bude kopřivnický kostel nejen přístupný všem zvídavým návštěvníkům, ale organizátoři jim dají také možnost zeptat se na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít vědět. Do 22:00 bude po malých skupinkách možnost výstupu do věže. „Během celého programu budou mít navíc příchozí možnost vpředu před oltářem rozsvítit svíčku za blízkého člověka. K dispozici bude košíček, do něhož můžete vložit i své úmysly, prosby i díky, za které se budeme modlit o půl jedenácté,“ dodal na závěr Ramík.