Podávat je mohou tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly, kluby, zastupitelé, členové komisí, ale také občané Frenštátu pod Radhoštěm.

„Široká sportovní veřejnost může nominovat své kandidáty v pěti kategoriích, a to děti a mládež do 18 let, dospělí, sportovní oddíl, trenér či cvičitel a ocenění za celoživotní přínos sportu,“ uvedl Robin Gebauer, referent sportu Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Návrhy je možné podávat 31. března, a to elektronicky, datovou schránkou, písemně poštou nebo osobně na podatelně městského úřadu. „Podané návrhy vyhodnotí komise sportu rady města a samotné udělení ocenění schválí Rada města Frenštát pod Radhoštěm,“ doplnil referent sportu.

Slavnostní ceremoniál předání ocenění se uskuteční v rámci Dne města v pátek 7. června 2019. Podrobné informace k nominacím jsou uveřejněny na webových stránkách města či na webu Turistického informačního centra Frenštát pod Radhoštěm.