Tento týden byla zahájena výstavba nového dětského hřiště ve fotbalovém areálu v Lubině, místní části Kopřivnice. Do přípravných prací byla přitom zapojena i veřejnost, která mohla budoucí podobu hřiště ovlivnit hlasováním. Zhruba třicítka lidí vybírala budoucí herní prvky přímo na veřejném projednání, dalších sto osmdesát hlasovalo prostřednictvím internetové ankety.

„Na základě maximální ceny a předem daných požadavků zpracovaly tři zhotovitelské firmy návrhy, které byly veřejnosti představeny 25. června na veřejném projednání a následně byly několik dní zveřejněny na městském webu. Při rozhodování o vítězném řešení byl kladen důraz na dispoziční parametry, estetický vzhled, provozní náročnost a funkčnost navrženého řešení při zachování maximální ceny, ale zřetel byl brán i na názor veřejnosti. Jak při hlasování na zmíněném projednání, tak v internetové anketě preferovala většina lidí návrh havířovské společnosti Saternus dětská hřiště, která byla nakonec vybrána," uvedla Pavlína Gajdušková z odboru rozvoje města.

Nového hřiště s osmi herními prvky by se měly děti z Lubiny dočkat už v druhé polovině srpna. Celkové náklady na realizaci činí 634 tisíc korun a většinu hradilo město ze svého rozpočtu.

Sportovní i dětská

Nová hřiště vznikají také v Bílovci. Práce na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem u ZŠ Komenského začaly v květnu a hotovo by mělo být v říjnu. Rekonstruuje se také hřiště u ZŠ Wolkerova, jež by mělo sloužit k univerzálnímu využití a jehož součástí bude také nová běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký. Nové herní prvky však dostanou i místní školky. Do nových hřišť investuje město zhruba 1,5 milionu korun.

„Každá školka bude mít rozdílné hrací prvky dle zaměření MŠ. MŠ Bravinné se zaměřuje na ekologickou výchovu, její herní prvky budou zcela z přírodních materiálů, na Svobodově ulici budou prvky z dřevěných hranolů, ve školní družině to bude kombinace s kovovými prvky. Na Zahradní ulici bude nová herní plocha," uvedla Hana Bajnárková, ředitelka ZŠ Komenského, s tím, že práce začaly začátkem prázdnin a hotovo by mělo být v září.

Tři nová hřiště nedávno vyrostla i ve Fulneku a také v Odrách počítají s brzkou obnovou několika tamních dětských hřišť.