První etapa se bude týkat Střelniční ulice, druhá v úseku po bývalé CO sklady a v poslední části se vybuduje nová kanalizace v rozvětvených úsecích nad sklady CO. Město již zadalo vypracování prováděcí dokumentace.

Ondřej Schwarz, vedoucí odboru investic a rozvoje městského úřadu, sdělil, že v průběhu března letošního roku proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby pro první etapu. „K výstavbě kanalizace v úseku od křižovatky u restaurace Na Střelnici ke křižovatce na Planiska by mělo dojít ve druhém čtvrtletí,“ upřesnil Ondřej Schwarz s tím, že důvodem tohoto postupu je skutečnost, že Správa silnic Moravskoslezského kraje plánuje opravovat povrch silnice II/483, která kolem restaurace vede, a po dobu pětileté záruky na dílo nebude možný žádný zásah do komunikace.

Dopravní nehoda v Jeseníku nad Odrou 21. února 2023.
Řidička narazila autem v Jeseníku nad Odrou do stromu, vyprostili ji hasiči

Druhá etapa odkanalizování lokality Planiska bude zahrnovat úsek k areálu CO skladů a také napojení tohoto areálu na vodovod. „Předpokládáme, že výstavba by měla být zahájena v letošním roce,“ doplnil vedoucí.

Tisková mluvčí a vedoucí odboru vnějších vztahů MěÚ Frenštát pod Radhoštěm Iva Vašendová doplnila, že město již má vydáno stavební povolení pro projekty Odkanalizování lokality Planiska, Rozšíření vodovodní sítě Planiska a Připojení areálu CO skladů na veřejný vodovod. Projekty jsou finančně velmi náročné, očekávané náklady budou přesahovat 100 milionů korun. Proto město hledá možnosti financování projektu a jedná s poskytovateli dotace o jeho dofinancování.