Odborné učiliště a praktickou školu v Novém Jičíně navštěvuje kolem 130 žáků, z toho tři vozíčkáři. Škola donedávna řešila velký problém jak tyto studenty dostat do školy. Hned u vchodu do budovy jsou totiž schody, které museli handicapovaní studenti dennodenně zdolávat.

„V loňském roce jsme používali schodolez, ale žáci se ho trochu báli. Byli totiž odkázáni na druhé osoby, které musely schodolez obsluhovat a vlastní vahou hluboko zaklánět žáky i s vozíčkem," přiblížila složitou manipulaci s žáky učitelka Naděžda Boorová.

Od letošního září je však všechno jinak a žáci upoutaní na invalidní vozík se už cesty do a ze školy nemusejí obávat. Díky Nadaci ČEZ a jejich grantu Oranžové schody byla ve škole postavena nová schodišťová plošina. Škole a jejím žákům ji na začátku školního roku slavnostně předala ředitelka odborného učiliště a praktické školy Ilona Šustalová.

„Tato nadace pomáhá odstraňovat hlavně architektonické bariéry, a umožňuje tak žákům nejen přístup do školy, ale především přístup ke vzdělání, a přispívá tak i k integraci těchto žáků," upřesnila novinku ředitelka školy Ilona Šustalová s tím, že pořízení plošiny stálo 212 400 korun a bylo celé hrazeno z grantu Oranžové schody.

Se svou žádostí o plošinu uspěla škola až na třetí pokus. „Jsme za ni moc vděční," shodují se tamní učitelé. A protože se novinka osvědčila, v novojičínské škole se rozhodli, že příští rok podají žádost o grant na pořízení další schodišťové plošiny, jež by měla usnadnit přemisťování studentů z přízemí do prvního patra.

Schodišťová plošina je moderní zařízení, u kterého je kladen velký důraz na bezpečnost, ale zároveň je její obsluha natolik jednoduchá, že ji zvládnou ovládat žáci sami, bez pomoci asistentů.