Výstavba nové učebny trvala tři měsíce. „Od začátku února v příštím roce bude učebna sloužit návštěvníkům Astry k rozvíjení jejich odborných technických znalostí a dovedností,“ sdělila Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm, a upřesnila, že náklady na vybudování učebny dosáhly výše 1,88 milionu korun, z toho téměř 1,66 milionu korun pokryla dotace z Evropské unie.

„Návštěvníci učebny budou moci využívat jednadvacet nových pracovních stolů a další čtyři pracovní stoly s hoblicí, dále dvě interaktivní tabule a různé další náčiní,“ uvedl Jiří Skála z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Polytechnická učebna je rozdělena na dvě části, jedná místnost je pro hrubou mechaniku, další pro jemnou mechaniku. Součástí projektu byly také nové šatny a sociální zařízení. „Projekt polytechnické učebny spočíval ve vybudování učeben ke zvýšení znalosti a dovednosti návštěvníků centra volného času ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce,“ doplnil Jiří Skála.

Prohlídka nové polytechnické učebny se za přítomnosti členů vedení města, radních, pracovníků městského úřadu, Astry a osob spolupracujících při realizaci projektu uskutečnila v polovině prosince. „Slavnostní otevření učebny pro širokou veřejnost připravují v Astře na konec ledna příštího roku,“ uzavřela Iva Vašendová.