Mendělejevův počin byl událostí světového významu a Organizace spojených národů dokonce prohlásila rok 2019 Mezinárodním rokem periodické soustavy prvků. Ruským vědcem se inspirovali učitelé a připravili pro žáky osmých tříd Den periodické tabulky prvků. „Osmáci vytvořili šestnáct soutěžních týmů a čekala na ně projektová výuka v českém jazyce, fyzice, chemii, přírodopise a výtvarné výchově. Body navíc pro svá soutěžní družstva mohli žáci získat za aktivní přístup, skupinovou práci a plnění bonusových úkolů,“ nastínila učitelka Alena Maňasová.

Český jazyk byl příležitostí pro básníky, kteří měli vymyslet básničku, ve které se objeví chemické prvky – polokovy a nekovy. Znalosti fyziky prověřil kvíz, kde některé překvapila informace, že nejreaktivnějším prvkem je fluor a uran je vlastně z kamene – smolince. „V chemii jsme si vyvodili a zopakovali zákonitosti skryté v periodické tabulce prvků, uvedli příklady názvu prvků z roku 1848, jako byl hořík, kazík, ďasík, chaluzík nebo nebesník,“ pokračovala Alena Maňasová.

Protože šlo hlavně o zpestření výuky, žáci popustili uzdu fantazii a vymýšleli nové chemické prvky. Tak se objevilo například frendium, růžový plyn vyskytující se mezi nejlepšími kamarády, felicium – velmi pevný kovový prvek, ze kterého se vyrábí lis do drtiče odpadu, nebo bananium, což je plyn objevený ve školní tašce žáka po prázdninách, v níž banán na teplém místě shnil a později se z něj na chladném místě stal plyn způsobující neskutečnou chuť na banány. „Pohráli jsme si,“ poznamenala Alena Maňasová.

V přírodopise se žáci dozvěděli informace o významu vápníku, hořčíku, železa, zinku, síry, jódu a křemíku pro naše zdraví a vyzkoušeli si nácvik první pomoci znehybnění zlomeniny kosti předloktí šátkovým závěsem. „Dalším důkazem naší šikovnosti se stala hodina výtvarné výchovy, kde jsme vyráběli z kovového odpadu zvířata. Z plechovek, instalatérských trubek, šroubků, drátů, alobalu, ale i hrotů psacích per vznikla neskutečná zoologická zahrada,“ dodala Alena Maňasová.

Žákům se projektový den vesměs líbil. „Bylo to zajímavé zpestření výuky. Dozvěděli jsme se věci, co jsme se ještě neučili. I když mě fyzika absolutně nebaví, úkoly, co jsme měli splnit, byly zábavné. Chtěla bych si to někdy zopakovat,“ doplnila jedna ze školaček.