Příchozí vítala svou hudbou kapela Dixieland Jazz Band Jistebník, po ní se ujala slova starostka Jistebníku Šárka Storzerová. Ta uvedla, že celkové náklady na nové oddělení školky se vyšplhaly do výše 16,640 milionu korun, přičemž 14,975 milionu byla dotace z Ministerstva financí České republiky.

„Obec také investovala do venkovních prostor kolem mateřské školy. Byly zhotoveny dopadové plochy, nové herní prvky a také dopravní hřiště,“ sdělila Šárka Storzerová s upřesněním, že venkovní tyto úpravy stály 1,4 milionu korun.

„Budova je zajímavě architektonicky řešena s velkým průnikem světla do vnitřních prostor, především, přes velké skleněné plochy a kruhová okna. Taktéž spojení učebny a herny s venkovní zastřešenou terasou skýtá příležitosti pro cvičení i pro zájmové činnosti, které mohou být prováděny uvnitř i venku,“ doplnila starostka Šárka Storzerová.

Následně poděkovala projektantovi, a také učitelkám a ředitelce za strpění hluku v průběhu stavby. Popřála personálu i dětem, aby se jim v nové části školky líbilo a předala jim dar od obce – deset tabletů od firmy Apple.

Nová část má výdejnu jídla, odpočívárna bude v učebně, kde se jen rozloží lehátka, která jsou uskladněná ve skříni. V učebně jsou k dispozici také magnetická tabule nebo projektor. Nové oddělení bude navštěvovat 23 dětí posledního ročníku školky.