Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře a posílení pánevního dna. Tak přesně na tyto části lidského těla se zaměřuje individuální cvičení odborníků v Nemocnici Nový Jičín a jejího pracoviště ve Vítkově. Fyzioterapeuti prošli speciálním školením konceptu propojujícího aktivaci svalů trupu a páteře s posílením pánevního dna.

„Tento koncept není přímo metodikou, ale spíše komplexním pohledem na obtíže spojené s inkontinencí, jejich příčiny a možnosti řešení. Do cvičení zařazujeme cvičební prvky vycházející z různých fyzioterapeutických metodik, především s využitím vývojové kineziologie, popřípadě i používání různých pomůcek. Podstatná je aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře a propojení s funkcí pánevního dna, a to způsobem, který je pro daného jedince nejvhodnější," shrnuje Eva Kopecká, vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice Nový Jičín. Její kolektiv prošel školením u uznávaného fyzioterapeuta a vysokoškolského pedagoga na 2. Lékařské fakultě Fakultní nemocnice v Motole, Petra Bitnara. „Jeho kurz Hluboký systém stabilizace páteře absolvovaly celkem tři fyzioterapeutky z Nemocnice Nový Jičín a dvě fyzioterapeutky z Nemocnice Vítkov a nové poznatky nyní aktivně uvádějí do praxe," sdělila dále mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

„Na kurzu jsme se dozvěděly o možnostech provázanosti hlubokého stabilizačního systému páteře s inkontinencí a také o možnostech terapie, které mohou pacientům od obtíží efektivně pomoci či je alespoň zmírnit. Ne pro každého je tento přístup vhodný, na druhou stranu ale dovede mnohdy pomoci lidem, u kterých jiné metodiky nezabíraly," říká Eva Kopecká s tím, že tento přístup může nabídnout pomoc při řešení funkční inkontinence moči i stolice.

Nová koncepce pomáhající s inkontinencí se tak dostala do běžného rehabilitačního portfolia nemocnice a předepisuje ji specialista, a to vždy podle individuální diagnózy a potřeb pacienta. Cviky si přitom pacienti trénují při samotné rehabilitaci, ale nutná je i domácí autoterapie, bez níž je tento přístup neefektivní. „Posilování pánevního dna je běh na delší trať, který vyžaduje vytrvalost. Pacienty proto vedeme k intenzivnímu cvičení v domácím prostředí, s tím, že správnost provádění cviků na společné rehabilitaci vždy kontrolujeme a korigujeme," uzavírá Eva Kopecká.