„Tato nová iniciativa je součástí úsilí města o transparentnost a mediální otevřenost. Věříme, že tato aktivita posílí vazby mezi městem a jeho občany a umožní jim, aby byli lépe informováni o plánovaných stavebních akcích, které přispějí k rozvoji našeho města,“ uvedla Iveta Busková z Kanceláře vedení města a školství.

Žena ke ztotožnění k případu.
Bankovní podvod na Novojičínsku, žena přišla o statisíce. Pomůžete policii?

Záložka na webu bude pravidelně aktualizována s novými informacemi o stavbách a projektech a bude sloužit jako prostředek pro občany, kteří se chtějí dozvědět více o budoucím směřování města.

Pro více informací navštivte web města.