S tím, za jaké oblasti bude v následujících čtyřech letech zodpovědný starosta a za jaké místostarostové, byli na svém posledním letošním zasedání seznámeni zastupitelé.

V působnosti nového kopřivnického starosty, a dřívějšího místostarosty, Miroslava Kopečného zůstává rozpočet, finance a sport. „Nově má na starosti také strategické řízení, územní plánování, rozvoj podnikání, investice a dopravu, vnější vztahy, mezinárodní vztahy, marketing, cestovní ruch a muzejnictví," vypočetla další povinnosti kopřivnického starosty tisková mluvčí města Lucie Petříčková.

Do kompetencí první kopřivnické místostarostky, kterou se stala dlouholetá zastupitelka a místostarostka Dagmar Rysová, spadá tradičně bytové hospodářství, kultura a projekt Zdravé město. „V aktuálním volebním období bude zodpovědná rovněž za správu majetku, komunální služby, energetiku a školství," doplnila tisková mluvčí, s tím, že poslední, a zcela novou, tváří radnice a zároveň druhým místostarostou se stal Stanislav Šimíček. „Ten bude pečovat o sociální oblast, místní záležitosti veřejného pořádku, životní prostředí, vodovody a kanalizace. Mimoto je garantem za záležitosti místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší," prozradila Lucie Petříčková.

Všichni dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva se budou podílet také na rozvoji města a místních částí a informovanosti občanů a budou koordinovat městské projekty a plnění úkolů zabezpečovaných městským úřadem. „Priority nového vedení vycházejí z koaliční smlouvy a patří mezi ně rekonstrukce městského centra, pokračování revitalizace ulice Štramberská, optimalizace využití městských budov, zřízení služby Domova pro seniory, podpora sportu a modernizace sportovišť, revize územního plánu, optimalizace parkování, řešení bezpečnosti pohybu chodců či zvyšování kvality služeb radnice," dodal na závěr nový starosta Miroslav Kopečný Kopřivnice.