Vývojové centrum elektroniky má zkvalitnit vývoj a inovaci elektronických komponentů.

„Špičkové výzkumné a prototypové laboratoře, včetně zázemí pro téměř sto odborníků elektroinženýrů, jsou umístěné v samostatné budově, a to přímo v areálu výrobního závodu v Šenově u Nového Jičína," uvedla Naděžda Šeráková, zajišťující mediální publicitu, jež doplnila, že díky investici přesahující 24 milionů korun se podařilo vybudovat jedno z nejmodernějších takto specializovaných vývojových pracovišť nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé České republiky.

Nové prostory, jejichž součástí je vlastní EMC laboratoř pro měření elektromagnetické kompatibility v bezodrazové komoře, se rozprostírají v areálu firmy v Šenově u Nového Jičína na ploše tisíc metrů čtverečních. Podle Naděždy Šerákové začnou sloužit jako hlavní základna globální výzkumné a vývojářské infrastruktury pro celou společnost Varroc Lighting Systems.

„Počet elektronických komponentů v segmentu automobilové světelné techniky rapidně narůstá a společnost Varroc musí na tento trend reagovat. Otevření Vývojového centra elektroniky umožní našim inženýrům vyvíjet, inovovat a testovat novou elektroniku a software, aniž by museli používat služby externích laboratoří, a zároveň dokážeme pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků," sdělil Todd C. Morgan, viceprezident společnosti Varroc Lighting Systems.

Todd C. Morgan dál uvedl, že díky hlubokým technickým znalostem, kreativnímu myšlení a mimořádnému pracovnímu nasazení vývojářů je podnik spolehlivým dodavatelem laserových a adaptabilních světlometů pro prestižní automobilové značky.

„Jsem přesvědčen, že otevřením našeho Vývojového centra elektroniky přispívá společnost Varroc k tomu, že nejlepší vývojáři, elektrotechnici a inženýři z celého světa najdou právě v Moravskoslezském kraji nejen špičkové uplatnění, ale plně zde realizují své nápady a talent," doplnil Todd C. Morgan.

Na vybudování EMC laboratoře získal Varroc podporu z dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. „Nově otevřené Vývojové centrum elektroniky společnosti Varroc Lighting Systems ukazuje, jak investice ovlivňují budoucí konkurenceschopnost a prosperitu a jak je důležité inovovat a využít naplno potenciál nových technologií. Jsem velmi rád, že společnost Varroc neotevírá pouze takzvané laboratoře, ale jedno z nejmodernějších kreativních pracovišť pro technologické vývojáře v regionu, a věřím, že se jim podaří přilákat jen ty nejlepší z oboru, kteří se budou podílet na úspěchu našeho kraje," řekl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, jenž byl rovněž přítomen při otevření nového centra.