„Společnost DentAdel si pronajala od města dlouho nevyužité prostory bývalé lékárny v bytovém domě na ul. Budovatelská 810, které na vlastní náklady zrekonstruovala a ve kterých bude provozovat stomatologické ordinace minimálně 13 let. Součástí smlouvy o VFP je závazek společnosti DentAdel Medical s. r. o., že přijme do dvou let celkově minimálně 800 pacientů s trvalým pobytem na území města Studénky, ordinace bude provozovat alespoň 35 hodin týdně a bude mít smlouvy minimálně se 4 zdravotními pojišťovnami,“ informuje o novince studénecká radnice.

O konkrétním termínu zahájení, způsobu a místu registrace nových pacientů, bude městský úřad občany informovat po podpisu smlouvy se společností DentAdel Medical.