Noviny oslavovaly sebe sama

Den tisku, rozhlasu a televize byl jedním z témat na titulní straně Rozkvětu, týdeníku OV KSČ a Okresního národního výboru v Novém Jičíně před dvaceti lety.

Novojičínsko - Oslavě tehdejších médií patřil v Rozkvětu úvodník. Anonymní autor mimo jiné napsal, že právem se den, kdy vyšlo první číslo Rudého práva, stal svátkem všech československých novinářů a spolu s nimi i čtenářů, posluchačů a diváků a také pracovníků polygrafie či distribuce – Dnem tisku, rozhlasu a televize. „V souladu s tradicemi komunistického tisku i našeho týdeníku usilujeme o to, aby materiály, které publikujeme, dávaly odpověď na otázky, které vás, čtenáře, zajímají. Aby se aktuálně vyjadřovaly k ožehavým problémům a pomáhaly je řešit. Aby zobecňovaly dobré zkušenosti a popularizovaly ty pracovníky, kteří při plnění úkolů socialistické výstavby dosahují vynikajících výsledků,“ uvedl také autor.

Za poznáním strany

Do kabinetu politické literatury při okresní knihovně v Novém Jičíně zvala čtenáře Rozkvětu pracovnice kabinetu J. Homolová. „Mimořádné místo v politickém vzdělávání má studium původních pramenů. Dílo K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina, stranické dokumenty, projevy vedoucích představitelů strany, jsou příkladem revolučního myšlení,“ uvedla mimo jiné Homolová, jež v závěru textu doplnila, že Díky tradiční spolupráci s domem politické výchovy při OV KSČ je připraven dostatek ústředních či krajských stranických materiálů pro různé typy stranického vzdělávání.

Generace propagovala spartakiádu

Nový Jičín - S novým koncertním pořadem, věnovaným Československé spartakiádě, nejmasovější tělocvičné akci v republice, se chystala od 1. října vystupovat novojičínská skupina Generace. „Kromě populárních písniček z vlastní autorské dílny souboru, bude řeč o spartakiádě. Hostem souboru bude pracovník tělovýchovy, který představí skladby,“ psal autor článku.