V roce 2022 totiž začala projektová příprava kompletní výměny této lávky, která je již léta ve špatném stavu. Po posouzení nosnosti lávky statikem, které proběhlo v roce 2022, byla v témže roce provedena částečná oprava lávky spočívající v zesílení upevnění zábradlí a lokálních opravách ocelových příčníků a ztužení.

Na základě proběhlých oprav byla statikem odsouhlasena možnost prodlouženého užívání lávky do 22. května 2024. Pak by měla začít kompletní oprava lávky.

Provizorní oprava lávky přes řeku Jičínku v Novém Jičíně 11. listopadu 2022.
Lávka přes Jičínku je uzavřená, lidé přes ní normálně přechází

Mostní prohlídka byla letos v březnu aktualizována tak, aby lávka nemusela být do doby zahájení její kompletní rekonstrukce zcela uzavřena, avšak přístup na lávku je možný pouze v omezeném režimu.

Na lávku nesmí vstupovat více než 10 osob, nesmí se zde shlukovat větší počet lidí a platí zde zákaz vjezdu cyklistů. Tato omezení jsou upravena dopravním značením a v brzké době i fyzickou zábranou tak, aby na lávku nevjížděli cyklisté na kolech.

Předpokládaný termín zahájení prací rekonstrukce lávky je červen nebo červenec 2024. Lávka by měla být dokončena na přelomu roku.