Nový Jičín „Musím říct, že tohle je poprvé, co jsme zaregistrovali takovou žádost. Ještě jsme se s tím nesetkali,“ přiznala Daniela Susíková, vedoucí sociálního odboru, před zastupiteli, kteří ve čtvrtek schválili, že neobvyklé dědictví přijmou. Před nedávnem radnice obdržela žádost notářky vyřizující pozůstalosti po paní, které město Nový Jičín vypravilo sociální pohřeb. „V rámci předběžného řízení o pozůstalosti byl zjištěn majetek, o kterém lze mít za to, že je majetkem nepatrné hodnoty, a to nemovité věci pozemky v katastrálním území Veřovice,“ vysvětlila Marie Machková, mluvčí města.

POZEMKY

Konkrétně se jedná o dva pozemky ve 12 kilometrů vzdálené obci o celkové výměře přibližně dva tisíce metrů čtverečních. Aktuálně ale není jasné, zda se jedná o majetek „nepatrné hodnoty“, řečeno úřednickou terminologií. „Máme k dispozici pouze odhad,“ potvrdila Machková. Ten vyčíslil cenu pozemků v širokém rozmezí 2,5 tisíce až 42 tisíc korun. V případě vyšší hodnoty náleží řešení pozůstalosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Můj názor je dědictví přijmout. Díky tomu, že je toto mimo katastr naší obce, tak je to dost nezvyklé, ale zákon to nevylučuje. Podle katastrální mapy jsou pozemky částí velkých polí a nemyslím si, že by město tento majetek mělo držet,“ řekl novojičínský starosta Stanislav Kopecký. Nelze předvídat, jak dlouho bude trvat dědické řízení. Příbuzní se ale předběžně vyjádřili, že pozůstalost z důvodu zadlužení zůstavitelky odmítnou. „Město za dluhy neodpovídá,“ připomněla mluvčí radnice.

V případě získání pozemků bude ale muset platit radnice daň z nemovitosti, protože pozemky leží jinde než na území Nového Jičína. „V okamžiku, kdy budeme v katastru zapsáni jako vlastníci, necháme zpracovat znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé. Na pozemcích hospodaří zemědělský podnik. Je možné, že by tato společnost mohla o pozemky projevit zájem,“ doplnil na závěr místostarosta Václav Dobrozemský.