Distribuci roušek budou zajišťovat obě pracoviště. Obličejové masky obdrží občan, který například pobírá dávky hmotné nouze nebo se ocitl v nepříznivé sociální situaci a je v evidenci sociálního odboru.

„V reakci na opatření ministerstva zdravotnictví, které od 25. února nařizuje zakrývat si dýchací cesty respirátorem nebo dvěma rouškami, jsme pro lidi, kterým se nedostává finančních prostředků, zajistili chirurgické roušky,“ potvrdil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Desetitisícový balík roušek rozdělila radnice rovným dílem mezi úřad práce a svůj odbor sociálních věcí. „K dispozici máme pět tisíc ústenek, které předáme buď u nás na úřadě, nebo přímo v domácnostech našim klientům. Jsou mezi nimi občané v sociální tísni, senioři, osamělé osoby, zdravotně postižení, nízkopříjmové rodiny nebo samoživitelé,“ vysvětlila sociální pracovnice Šárka Loskotová.

Do distribuce roušek se zapojila i novojičínská Charita, která se postará o jejich doručení lidem bez domova, klientům azylových domů a nocleháren.