Naštěstí se najdou i tací, kterým civilizační „choroba" zvaná černá skládka není lhostejná a ve svém volném čase uklízí binec svých spoluobčanů.

Pneumatiky i staré hrnce našli dobrovolníci, kteří se vydali i přes chladné počasí na akci Jarní očistec Palackého potoka. Stačily pouhé tři hodiny, aby naplnili smetím třicet velkých pytlů.

Osmiletá tradice

V sobotu 18. dubna se tak sešlo šestnáct dospělých a stejný počet dětí v okolí Palackého potoka mezi Čerťákem a Bludovicemi u Nového Jičína.

„Tato akce má v Novém Jičíně již osmiletou tradici, kterou založil Pavel Vala z Čajovny Archa. My jsme na něj se zelenými před dvěma lety plynule navázali, protože odpadků hyzdících pěkné lokality okolo města je zde stále dost," říká Ondřej Syrovátka, předseda Strany zelených v Novém Jičíně. Samotný úklid proběhl dopoledne mezi devátou a dvanáctou hodinou a u potoka ležely mimo jiné mohutné pneumatiky, rezavé klíče nebo kuchyňské náčiní.

„Na celé akci se mi, kromě nesporného přínosu pro přírodu, líbí, že lidé dělají dobrovolně a společně něco pro své město. A jak známo, společná fyzická práce utužuje mezilidské vztahy," dodává Syrovátka.

30 pytlů odpadu

Vedle jiných dobrovolníků dorazili na společný úklid také skauti ze střediska Dvojka Nový Jičín.

„Celkem jsme nasbírali asi 30 pytlů odpadků. Kromě kuriozit, jako jsou staré hrnce, boty, pneumatiky či kus plotu, to byly hlavně skleněné střepy, igelitové sáčky a kusy drátů," doplnila další účastnice jarního úklidu, Hana Hůlová z oranizátorské Strany zelených.

Při novojičínském čištění přírody, jež bylo také v letoším roce součástí akce Ukliďmě Česko, získali dobrovolníci pracovní rukavice i pytle na odpady. K akci se připojilo i Informační centrum Nový Jičín, které věnovalo drobné dárky, a také místní technické služby, jež plné pytle odvezly z lesa na skládku.

Ty nelegální nejen že hyzdí přírodu, ale hrozí z nich také únik škodlivých a jedovatých látek do ovzduší, půdy i vody, což může mít za následek poškození lokálního ekosystému. Právnická osoba nebo živnostník může za toto porušení zákona dostat pokutu až 100 tisíc korun, pokud založí černou skládku fyzická osoba, hrozí jí peněžní trest o polovinu menší.