Po prvotní úspěšné konferenci o přírodě a loňském českém rekordu, při kterém školáci sestavili z devadesáti tisíc zelených a žlutých plastových víček přímo na ploše Masarykova náměstí v Novém Jičíně obří ekologický bod, bude letos připomenutí svátku přírody skromnější. „Letos připadla organizace oddělení ochrany vod, ale protože její pracovníci mají stále mnoho práce s povolováním odběru podzemních vod, opět se ujalo organizování akce oddělení ochrany přírody,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Ve vestibulu radnice se tak objeví výstava přibližující vztah člověka k vodě s důrazem na vodní toky a díla v Novém Jičíně a jeho okolí.
Neobvyklou akcí, přesto však symbolizující neustálý cyklus zrodu a přírodních zákonů, se ve středu 22. dubna, tedy přesně na Den Země, stane první novodobé vítání občánků v aule hlavní radniční budovy. Tím bude ve městě vítání občánků obnoveno po několika letech.