Řada radnic napříč zemí se v poslední době snaží minimalizovat náklady na chod úřadů, platby za mobilní telefony nevyjímaje. Některé jdou cestou elektronické aukce, jiné vyhlašují výběrové řízení, a to byl i případ vedení Nového Jičína. Dva měsíce po naběhnutí nové smlouvy může radnice říct: Ušetřili jsme 70 procent předešlých výdajů.

První kroky uskutečnilo město již letos na jaře a zpočátku se situace dvakrát nejlépe nevyvíjela. „I přes počáteční problémy v průběhu zadávacího řízení, kdy nabídku v prvním kole nepodala žádná firma, ve druhém a třetím kole byla podána pouze jedna nabídka, a tím muselo být zadávací řízení zrušeno, se nakonec v posledním kole podařilo zadávací řízení řádně ukončit a v červnu 2013 byla uzavřena rámcová smlouva se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.," řekl vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš.

Úřad disponuje šestašedesáti SIM kartami a využívá především minutové tarify bez měsíčního paušálu. „Pak neomezené tarify pro volání a datové služby v České republice s pevným měsíčním paušálem a mobilní internet. Velkou výhodou je také volání zdarma v privátní podnikové síti," dodává mluvčí Nového Jičína Marie Machková s tím, že po uzavření smlouvy došlo ke kontrole a novému nastavení všech telefonních čísel u služebních mobilních přístrojů.

Radnice hodlá v blízké budoucnosti do smlouvy zapojit také další městské organizace, což potvrdil Zdeněk Petroš: „Po vyhodnocení dvouměsíčního provozu byla vyčíslena úspora ve výši zhruba 70 procent původních nákladů. V následujících měsících se počítá s tím, že výhod rámcové smlouvy budou využívat i příspěvkové organizace města."

Rekordních úspor se před dvěma roky podařilo dosáhnout ostravskému magistrátu, kde se cenu za služby mobilních operátorů snažili stlačit elektronickou aukcí. Soutěžilo se mezi třemi tuzemskými operátory o balík mobilních služeb pro více než sto jeho institucí na rovné dva roky. Odhadovaná cena zakázky byla podle současných tarifů města stanovena na dvaadvacet milionů korun, vítězný operátor se nakonec dostal pod tři miliony! Podařilo se tak uspořit šestaosmdesát procent nákladů.