Tisková mluvčí Nového Jičína Radka Cahlíková uvedla, že dendrologický průzkum posoudil a zhodnotil stav všech dřevin, které jsou ve Smetanových sadech.

„Následně byly navrženy vhodné pěstební opatření a zásahy, které povedou k zajištění zdárného vývoje dřevin s ohledem na bezpečný provoz parku,“ sdělila Radka Cahlíková s tím, že město upozorňuje občany, že v období od konce října 2022 až do začátku března 2023, tedy v období vegetačního klidu, bude probíhat kácení 38 stromů. „Stromy určené ke kácení jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, některé v havarijním, s velmi sníženou vitalitou, některé infikovány bakteriální hnilobou či dřevokaznou houbou. Následkem infikací dochází ke zhoršení stavu kořenů, což vede ke značnému prosychání větví potažmo celých stromů,“ upozornila tisková mluvčí.

Ilustrační foto.
Na stavbě dálnice u Starého Jičína zloděj ukradl i hřídel

Nejpostiženější je bříza - na základě odborného dendrologického posudku, bylo doporučeno ke kácení dvacet těchto stromů. Odborníci doporučili ke skácení rovněž čtyři jírovce, tři lípy, čtyři smrky, dvě jedle a po jednom kuse borovice, dubu a habru. „Pokácením těchto stromů bude zajištěna provozní bezpečnost, což je prvořadé. V rámci náhradních výsadeb dojde k obnově a omlazení této krásné lokality,“ uzavřela Radka Cahlíková.