Míra nezaměstnanosti v dubnu činila 4,93 procenta. „Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to je o 2145 lidí méně s tím, že nezaměstnanost je tak v okrese nižší o 2,66 procent,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Novém Jičíně Jiří Macíček.

Nově evidenci úřadu práce rozšířilo 574 nových uchazečů, z nichž největší počet tvořili pomocné a nekvalifikované osoby. Z evidence naopak „vypadlo“ 965 lidí, úřad práce z nich sankčně vyřadil 171 osob. Uplatnění v zaměstnání našlo celkem 609 uchazečů, a to především ve strojírenství. Roste i počet sezónních prací. „Veřejně prospěšné práce v dubnu absolvovalo 32 občanů. Prostřednictvím tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku již obsazeno 63 pracovních míst,“ doplnil Macíček.

Statistiky úřadu práce zaplňují i absolventi škol, počet se stále drží na hranici 6 procent. „Zatímco u nejčetnější skupiny absolventů úplného středního vzdělání s maturitou je jejich počet převažujícím oborem ekonomika a administrativa, u následující skupiny vyučených jsou to strojírenské obory,“ konstatoval Macíček s tím, že nejvíce zaevidovaných vysokoškoláků absolvovalo studia ekonomie.

Stále nezanedbatelný počet nezaměstnaných tvoří lidé se zdravotním postižením, v dubnové evidenci jich bylo 23,77 procent. Nejvyšší počet lidí bez práce, v počtu 1631 osob (33,3 procenta), představovali pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Následovalo skupina řemeslníků a kvalifikovaných výrobců v počtu 615 lidí (14,3 procenta). Třetí skupinu tvořili provozní pracovníci ve službách a obchodě, těch bylo 612 osob.

Koncem dubna „pracák“ disponoval nabídkou 1954 volných míst. Převažoval požadavek vyučení v oboru, a to v 1052 případech. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo k dispozici 703 míst, středoškoláci mohli volit ze 157 nabídek. Vysokoškolákům úřad práce nabízel 43 pracovních pozic.

Podíl poboček na nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín

Míra nezaměstnanosti na Novojičínsku:

Novojičínsko 4,60%
Kopřivnicko 4,01%
Bílovecko 6,29%
Frenštátsko 4,33%
Odersko 7,04%
okres Nový Jičín 4,93%