Obě zařízení postupně obnovují provoz lůžkové i ambulantní zdravotní péče. Ta ale bude i nadále poskytována za přísných protiepidemických opatření s cílem zajistit bezpečnost personálu a pacientů. 

Předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín Jan Káňa, jenž je zároveň primářem ortopedicko-traumatologického oddělení uvedl, že po domluvě s primáři jednotlivých pracovišť budou, dle možností, obnovovat provoz i neakutních ambulancí a poraden.

„Telefonicky již kontaktujeme pacienty, kteří měli být vyšetřeni v minulých týdnech i ty, kteří mají návštěvu naplánovanou na následující dny a dotazují se na náhradní termíny. Je však nutné, aby lékař dané ambulance individuálně vyhodnotil zdravotní stav každého pacienta, který do ambulance dorazí,“ sdělil Jiří Káňa.

Místopředseda představenstva David Koribský upozornil, že provoz ambulancí poběží nadále za přísných protiepidemických opatření.

„Systém je nastaven tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než tří pacientů v čekárně současně, tedy aby pacienti přicházeli na přesně stanovený konkrétní čas. Dále je nutno dodržovat i nadále nošení roušek a poskytování péče v ochranných pracovních pomůckách, s dostupnou dezinfekcí rukou zaměstnanců i pacientů,“ doplnil David Koribský.

Nemocnice očekává, že postupný náběh zbývajících uzavřených ambulancí a poraden nastane během několika následujících týdnů.

Primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku a člen představenstva nemocnice Jakub Syrovátka ubezpečil, že neodkladné operace, zákroky a léčba například u onkologických pacientů či na traumatologii běží v nemocnici prakticky neustále. „I nadále bude dle potřeby vyčleněna část vybraných oddělení jako pracoviště pro vyšetření a ošetření pacienta suspektního na onemocnění COVID-19,“ řekl Jakub Syrovátka.

Potěšitelnou informací, hlavně pro nastávající tatínky, je ta, že opět mohou být u porodu. Dodrženy však musí být protiepidemické podmínky.

Ke standardnímu režimu, s výjimkou Oddělení následné péče, se vrací Bílovecká nemocnice, a.s.. Mluvčí nemocnice Magda Otáhalová informovala, že v nemocnici začínají fungovat všechna pracoviště.

„Lékaři oddělení Chirurgie již v průběhu tohoto týdne zahájili plánované operace. Pracují také ergoterapeuti i fyzioterapeuti na oddělení Rehabilitace,“ upřesnila Magda Otáhalová s tím, že k běžnému provozu se od pondělí 27. dubna vrací také ambulance kardiologická, diabetologická, cévní, gastroenterologická, ambulance chronických ran a také interní a chirurgická ambulance.

„Je nutné zdůraznit skutečnost, že pacienti COVID-19, kteří jsou dočasně umístěni v prostorách Oddělení následné péče, pobývají v přísném izolačním režimu a nepředstavují tak pro návštěvníky nemocnice žádné nebezpečí nákazy,“ upozornila mluvčí nemocnice a přidala poděkování občanům, firmám a institucím Bílovce a okolí za jejich materiální dary a morální podporu. „Nesmírně si toho vážíme,“ podotkla.

Dotazy k provozu oddělení a ambulancí pracovníci nemocnice rádi zodpoví telefonicky či emailem. Telefonní čísla a emailové adresy jsou uvedeny na webových  stránkách nemocnice.