V posledních letech v žádném 
z novojičínských měst zásadní únik čpavku nezaznamenali.


„K minimálním únikům dochází, a to při technických záležitostech, jakými jsou rekonstrukce, servisy či opravy na stadionu, ale vždy se zatím jednalo o zanedbatelné množství, které nemohlo nikoho ohrozit,“ prozradil Milan Gilar, který je ředitelem Správy sportovišť Kopřivnice, jež tamní stadion spravuje.

Aby se zamezilo katastrofickým scénářům a také se výrazně snížilo množství čpavku na stadionech, byly v rámci Novojičínského okresu nainstalovány zbrusu nová zařízení, takzvané pračky.

Zařízení byla pořízena Moravskoslezským krajem 
v rámci projektu Chemický monitoring. „Díky němu jsme, stejně jako několik dalších objektů 
v kraji, dostali absorpční pračku, která je umístěna na střeše stadionu a jímá unikající amoniak přímo ze vzduchu,“ doplnil Milan Gilar.

Pračka je nenápadné zařízení, které podle hasičů, jež si její funkčnost vyzkoušeli při speciálním cvičení, funguje jednoduše. „Jak již bylo řečeno, jímá čpavek ze vzduchu a pak ho zpracovává. Z pračky následně vytéká voda, ve které se dá množství čpavku, který ve vodě zůstal, jednoduše změřit,“ vysvětlili hasiči.

Chráněno je osm objektů v krajiMěsto Kopřivnice zažilo speciální cvičení, které mělo ověřit účinnost pračky čpavku, vůbec jako první. Cvičení trvalo několik hodin a funkčnost zařízení si vyzkoušelo zhruba pětadvacet profesionálních i dobrovolných hasičů z Morvaskolsezského kraje.
Ačkoliv je únik čpavku velmi nebezpečný, cvičení vypadalo dosti staticky.
Důvod osvětlila Kateřina Blažková, komisařka Hasičského záchranného sboru Morvaskoslezského kraje: „Jednalo se o atypické cvičení, jehož cílem nebylo ani tak prověřit zúčastněné jednotky a jejich připravenost na možný únik nebezpečné látky, jako spíš vyzkoušet účinnost systému, monitorování a měření hodnot. Pračky jsou novými zařízeními, proto jsme potřebovali jejich obsluhu nazkoušet."
Kopřivnické cvičení vzápětí následovaly další podobné akce, a to hned na několika místech našeho kraje. „Mimo Novojičínsko jsou zařízení umístěna na zimních stadionech v Ostravě, tedy na ČEZ Aréně a Sareze, dále na zimním stadionu v Havířově, v Opavě a na opavské firmě Bidvest. Jiný typ skrápění pak dostaly ještě Moravské chemické závody. Celkem by praček čpavku v Moravskoslezském kraji mělo být osm," vypočetla Kateřina Blažková.
Zařízení hlídající bezpečnost obyvatel zmíněných měst byla krajem pořízena z evropských dotací. Celý projekt byl vytvořen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou.