„Rekonstruovat se budou významné vodojemy Salaš a Puntík, ale také akumulace pro menší lokality na Rekovicích nebo v Mniší. V Novém Jičíně a Příboru se bude v koordinaci investovat do dodávek pitné vody i odvádění vody odpadní. Zahájena bude také výstavba dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod v Kopřivnici, která si vyžádá 39 milionů korun,“ shrnul stručně jen některé letošní investice Marek Síbrt, mluvčí SmVak.

Ve zmiňované kopřivnické části Mniší projde rekonstrukcí za 12 milionů korun místní vodojem. „Ten slouží k akumulaci pitné vody ze zdroje Kazničov pojmenovaného podle stejnojmenného vrcholu v Hukvaldské oboře, který zásobuje lokality Mniší a Vlčovice. Důvodem stavební akce je špatný technický stav částečně historického vodojemu,“ vysvětlil ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V následujících měsících dojde také k 20 milionové sanaci vodojemu Salaš nad Bernarticemi nad Odrou, který mimo jiné zásobuje výše položenou zástavbu v Novém Jičíně včetně místní nemocnice i řadu okolních obcí.

„Zahájena bude rekonstrukce vodojemu Rekovice v lokalitě Horečky nad Frenštátem pod Radhoštěm. Rekonstrukce objektu potrvá dva roky a vyžádá si náklad ve výši cca šestnáct a půl milionu korun. Bude zahájena také sanace vodojemu Puntík nad Žilinou u Nového Jičína s kapacitou 2500 metrů krychlových, která si vyžádá více než 14 milionů korun. Hotovo by mělo být v roce 2021,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

„Dokončena bude výměna 1286 metrů ocelových a litinových řadů a související infrastruktury ve Fulneku v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní. Celkové náklady přesáhnou 14 milionů korun, v letošním roce by měly být proinvestovány čtyři miliony korun. Dokončeny budou také modernizace vodovodních řadů v Tiché nebo Sedlnicích,“ konstatuje dále mluvčí SmVak s tím, že řada investičních akcí souvisejících s modernizací vodovodní sítě proběhne nebo bude zahájena v Novém Jičíně.

Dojde k modernizaci (430 metrů) vodovodního řadu v Máchově ulici a po dobu stavby bude náhradní zásobování obyvatel zajištěno suchovodem. „Zahájena bude také výměna vodovodního řadu v ulicích Nábřežní, Komenského, Novosady a Msgr. Šrámka, která dominantně proběhne v následujícím roce,“ doplnil Síbrt.

Další práce SmVak uskuteční letos také například v Příboře na náměstí, v Bílovci v ulici Ostravské nebo v Jakubčovicích nad Odrou. Dokončena bude i rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. Tedy druhého čistírenského provozu ve městě, který je v uplynulých letech ze strany SmVaK Ostrava komplexně rekonstruován.

„Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

„V čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude zahájena výstavba dosazovací nádrže s předpokládanými náklady 39 miliony korun, která bude dokončena v roce 2021. Zahájena bude také intenzifikace čistírny odpadních vod pro město Bílovec,“ doplnil Marek Síbrt.