Řečeno sportovní terminologií, absolutním vítězem v hodnocení úspěšnosti přijímacích zkoušek na čtyřletá studia na středních školách na Novojičínsku je Základní škola Kopřivnice z Alšovy ulice 1123. Žáci této školy dosáhli nejvyššího procentního úspěchu v matematice i v českém jazyce.

Úspěch podtrhuje fakt, že v českém jazyce se v TOP 5 umístily ještě další dvě místní školy, v matematice 1. Pokaždé se jednalo o jinou školu. V obou předmětech se do pětice nejlepších vešli také žáci Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510. Zajímavostí je, že v matematice byly mezi prvními pěti dvě „vesnické“ školy, a to Základní škola Starý Jičín a Základní škola a Mateřská škola Veřovice.

Sdílená kola se stala oblíbenou součástí několika měst v kraji. Ilustrační snímek.
Novinka v Kopřivnici. Od jara tu lidé budou moci jezdit na sdílených kolech

Úspěšnou Základní školu Kopřivnice, Alšova 1123, v současné době navštěvuje 374 žáků, z toho 48 deváťáků. Ředitel školy Robin Pospěch pro Deník sdělil, že žáci školy bývají pravidelně mezi úspěšnými řešiteli okresního kola olympiády z českého jazyka. „Každoročně se účastníme s velmi dobrými výsledky různých literárních soutěží, velice dobře se naši žáci umisťují i v celorepublikovém srovnání v mezipředmětové soutěži Bobřík informatiky, kde odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti,“ upřesnil Robin Pospěch.

A v čem tkví úspěšnost při přijímačkách? „Dříve bylo pro školu z finančního hlediska jednodušší zabezpečit přípravu zájemců nad rámec běžné výuky, ať už formou nepovinně volitelného předmětu nebo doučováním skupiny žáků, což bylo po covidu. Nyní volíme jinou cestu přípravy našich žáků,“ nastínil Robin Pospěch.

Venkovní bazén.
Chystá se rekonstrukce bazénu. Pro Nový Jičín to bude největší investice roku

„V matematice, ale i v českém jazyce máme u žáků 9. ročníku pětihodinovou dotaci týdně. Víme, že na některých základních školách je to o hodinu méně, nám se tato cesta ale osvědčila i vzhledem k větším časovým možnostem přípravy žáků směrem k přijímacímu řízení na střední školy,“ uvedl Robin Pospěch s tím, že v případě navýšení dotace ještě o hodinu navíc se už ale obávají, že by takové množství vyučovacích hodin u zmíněných předmětů mohlo být spíše kontraproduktivní. „Aby žáci nebyli zahlceni velkým množstvím informací, případně u nich nedošlo při přípravě k demotivaci,“ poznamenal ředitel kopřivnické školy.

Řada škol pro deváťáky, kteří se chystají na přijímačky, pořádá různé semináře z českého jazyka a matematiky. Na „Alšovce“ ale volí jiný způsob. „Hlavně z důvodu reformy financování regionálního školství jsme postupně přistoupili ke vzniku zájmových útvarů z českého jazyka a z matematiky. To už ale nemělo takový námi očekávaný dopad jako v případě dříve využívaných způsobů přípravy na střední školy - nepovinný předmět, doučování. A tak se nyní věnujeme přípravě na přijímací zkoušky a vzorovým příkladům více přímo v rámci výuky těchto předmětů. Jednak tuto možnost chceme dopřát opravdu všem a pak také - pokud bude stále platit jednotná přijímací zkouška, dává nám právě tato cesta pro naše žáky největší smysl,“ vysvětlil Robin Pospěch.

Letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově se daří.
Letiště Leoše Janáčka v Mošnově v kladných číslech: nárůst pasažérů a nové linky

Na úspěšnosti žáků při přijímačkách má zajisté podíl také pedagogický personál. Robin Pospěch prozradil, že se snaží pravidelně dávat prostor začínajícím učitelům, kteří mohou své nové kolegy obohatit novými metodami či jiným pohledem na věc. „To samozřejmě v dobrém platí i opačně. Také rádi vycházíme vstříc žadatelům o praxi, a to nejen z řad bývalých Alšováků. Chceme totiž, aby i tady platilo naše motto: Alšovka, škola pro naši budoucnost. Díky zapojení školy do mnoha projektů v programu Erasmus+ pak mají naši vyučující možnost vyrazit do zahraničí na odborné metodické i na jazykové stáže, které neobohacují pouze je samotné, ale v rámci sdílení dobré praxe dochází k přenosu nově nabytých znalostí a dovedností i dovnitř školy, tedy mezi ostatní kolegy i žáky školy. Snažíme se tedy fungovat v souladu s heslem Opening minds, což je z našeho pohledu na Erasmu+ asi úplně to nejinspirativnější a zároveň pro Alšovku největší přínos,“ uzavřel Robin Pospěch.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Nový Jičín při přijímačkách žáků na střední školu

Matematika

1. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 - 51,35 %

2. Základní škola Starý Jičín - 46,52 %

3. Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice - 46,01 %

4. Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510 - 45,97 %

5. Základní škola a Mateřská škola Veřovice - 45,33 %

Český jazyk

1. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 - 61,88 %

2. Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 - 60,87 %

3. Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka - 60,06 %

4. Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru - 59,28 %

5. Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510 - 58,92 %

Jak a podle čeho se vybíraly nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento správně vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru byly zahrnuty všechny školy z daného okresu, které měly minimálně dvacet žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat šlo pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř devadesát procent všech) a vynechány byly přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a CERMAT