Ve stejný den a stejnou dobu se sejdou v sále kulturního domu ve Štramberku tamní zastupitelé. Na programu mají 19 bodů a budou zabývat například rozdělením příspěvků z programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací, zazní rovněž informace o stavu podaných žádostí o dotace a o nově podávaných žádostech.

Ve čtvrtek 30. dubna zasednou v 15 hodin zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm. Tentokrát to bude mimořádně v sále domu kultury. Na programu jednání je celkem 29 bodů. Zastupitelé se budou mimo jiné zabývat plánem oprav a investic, dotačními projekty a územním plánem.

Důvod, proč je zasedání zastupitelstva v jiných prostorech než obvykle vysvětlil Petr Kubenka, tajemník Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

„Jednání zastupitelstva bude připraveno tak, abychom dodrželi podmínky dané usnesením Vlády České republiky týkající se jednání zastupitelstev obcí. Tedy odstupy nejméně dva metry a použití ochranných prostředků dýchacích cest. Toto platí pro samotné zastupitele i osoby z řad veřejnosti, na něž apelujeme, aby pokud se chtějí osobně zúčastnit jednání zastupitelstva města, tyto nařízení dodržovaly. Při vstupu do jednacího sálu budou umístěny spreje na dezinfekci rukou,“ sdělil Petr Kubenka.