Více než 270 lidí podstoupilo operaci žlučníku a téměř 150 osobám lékaři operovali akutní zánět slepého střeva. Naprostou většinu těchto operačních zákroků odborníci provedli laparoskopicky s kratší dobou hospitalizace a rychlejší regenerací organizmu. „Rozvíjíme také program péče o nezhoubná onemocnění střev a konečníku. Operovaní nemocní s těmito diagnózami tvoří významné procento naší práce a za poslední dva roky jsme operovali více než 200 pacientů,“ řekl primář chirurgického oddělení nemocnice Stanislav Czudek.

Chirurgové spolupracují také s dalšími odborníky, především z řad endoskopistů a radiologů. „Díky rozvoji nových miniinvazivních metod léčby, stále modernějším nástrojům a zdokonalování zobrazovacích metod je možné velkou část takových komplikací vyřešit na pracovišti intervenční radiologie bez nutnosti nové operace. Tyto výkony se provádějí buď jen v místním znecitlivění nebo podáním léků ke zklidnění a proti bolesti,“ nastínil primář oddělení radiodiagnostiky Marek Velkoborský.

Chirurgové ve spolupráci s gynekology provádí i velmi náročné laparoskopické operace, jedná se o těžké endometriózy. Touto operací se daří často i velmi mladé ženy zbavit obtíží, které jim jinak snižují kvalitu života. Bránami novojičínské nemocnice prošlo loni přes 320 tisíc ambulantních pacientů, hospitalizováno bylo téměř 24 tisíc osob. Z toho bylo zhruba 15 procent onkologických pacientů.