Mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela upřesnil, že to je více než tři desítky profesionálních a dobrovolných hasičů, k ním je nutno přičíst desítky příslušníků Policie ČR, Městské policie Nový Jičín, pracovníků Zdravotnické záchranné služby MSK a zaměstnanců krytého plaveckého bazénu v Novém Jičíně, kteří se do akce zapojili.

„Hasiči museli v přetlakových protichemických oděvech zachraňovat jednoho zaměstnance v bezvědomí, který se zranil při výměně lahví s chlorem. Po vynesení z nebezpečné zóny jej museli – před předáním zdravotníkům – očistit v dekontaminační sprše. Rovněž museli utěsnit špatně fungující ventil a okolí nehody skrápět vodou, aby se chlor nedostal mimo areál bazénu, například na sousední venkovní koupaliště či mateřskou školu. Z bazénu, který se nachází mimo zasaženou obslužnou část, nemusely být žádné osoby evakuovány, pouze byly na vzniklou situaci upozorněny,“ uvedl Petr Kůdela.

Do akce se zapojily dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), a to ze stanic Nový Jičín a Ostrava-Zábřeh, odkud přijelo mobilní operační středisko, a šest jednotek dobrovolných hasičů z Novojičínska - ze Suchdolu nad Odrou, Štramberka, Příbora, Kopřivnice, Studénky a Frenštátu pod Radhoštěm. „Poslední tři jmenované dobrovolné jednotky jsou předurčeny k chemickým zásahům,“ poznamenal Petr Kůdela.

Cílem akce bylo procvičit součinnost složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy, také varování a informování obyvatelstva v přilehlém okolí prostřednictvím „mluvicí“ mobilní sirény. Tu vozila na střeše automobilu v okolí bazénu jednotka dobrovolných hasičů ze Suchdolu nad Odrou a informovala o probíhajícím cvičení.

„Všechny cvičící subjekty měly k dispozici havarijní kartu areálu bazénu a koupaliště, která upřesňuje jejich činnost. Přítomnost uniklého chloru ve chlorovně simuloval vyvíječ kouře,“ pokračoval Petr Kůdela.

Po záchraně zraněného zaměstnance a zastavení úniku chloru byly vytvořeny dvě průzkumné skupiny, složené z profesionálních a dobrovolných hasičů, které v ochranných oblecích vyhledávaly v zasažených prostorách další osoby, které by se v nich mohly nacházet.

„Do cvičení se okrajově zapojil také personál a děti z nedaleké mateřské školy Trojlístek. Po varování, že z bazénu uniká chlor, přešli společně na odvrácenou stranu objektu a uzavřeli okna,“ doplnil Petr Kůdela.