Jednou z těch, která již proběhly, bylo tuto sobotu zábavné odpoledne pro veřejnost v areálu Skalek a Čerťáku. Pro děti zde byla nachystána pestrá škála soutěžních her a dalších tábornických aktivit. Junáci se samozřejmě prezentovali na novojičínském náměstí v rámci Slavnosti města.

Sto let skautingu v české kotlině připomene také vernisáž a skautská akademie.Ve foyer Beskydského divadla v Novém Jičíně bude po celý říjen probíhat výstava mapující český i novojičínský skauting. Slavnostní vernisáž začíná

5. října v 17.30 hodin a slovo zde určitě padne i o mezníku místních příznivců myšlenky zakladatele organizace Roberta Baden-Powella, který je čeká v příštím roce, a to 90 let od založení prvního chlapeckého oddílu na území města.

„Dále se 15. října uskuteční skautská akademie. Jde o přehlídku vystoupení, scének a písniček našich členů. Uskuteční se v Malém sále Beskydského divadla,“ doplňuje vůdce střediska Pagoda Nový Jičín Václav Dobrozemský. Na akce je zvána široká veřejnost. (edm)

SKAUTING NA NOVOJIČÍNSKU

„…Dívejte se víc na světlé stránky věcí nežli na jejich stránky stinné. Pravou cestou k získání štěstí a spokojenosti je rozdávání štěstí druhým lidem. …Buďte připraveni šťastně žít… Držte se vždy v životě skautského slibu…“ Tak zní poslední poselství lorda Roberta Baden-Powella zakladatele skautingu. Jeho historie se začala psát v létě 1907 na ostrově Brownsea v jihoanglickém hrabství Dorset. Generál zorganizoval pro dvacet chlapců z Londýna dvanáctidenní tábor. Chlapci pod jeho dozorem sportovali, soutěžili a pozorovali přírodu. Poté, co se Baden-Powell vrátil, zužitkoval své zkušenosti v první příručce s názvem Aids to Scouting, podle níž se tisíce chlapců začaly spontánně sdružovat do oddílů. V červenci roku 1908 pak vznikla úplně první skautská organizace na světě The Boy Scouts.

O tři roky později cestuje profesor

A. B. Svojsík do Anglie, aby se s myšlenkami anglických skautů lépe seznámil. V roce 1912 pak světlo světa spatří jeho kniha Základy junáctví, na níž se podíleli také tehdejší představitelé vědy a kultury. Téhož roku v červenci se nedaleko hradu Lipnice koná první skautský tábor na území Československa. Skauting se od začátku 20. století po světě šíří nezadržitelnou rychlostí a dobývá více než dvě stě států, kde se k němu hlásí na čtyřicet milionů lidí.

Také na Novojičínsku má skauting hluboké kořeny. Některé z klubů proto připomínáme.

Skauti byli prý konkurencí Sokola

SUCHDOL NAD ODROU (ipa) - Skauti v Suchdole nad Odrou slaví v těchto dnech tři čtvrtě století své činnosti. Byla to léta veselá, ale i hodně krutá.

Psal se rok 1935, když se v hale suchdolského nádraží u stánku, kde pomáhal prodávat cukroví Alois Adámek, zastavil zanícený propagátor skautingu Ludvík Hanzelka ze Studénky, tehdejší vedoucí Junáků volnosti. Tuto i další informace o skautingu v Suchdole nad Odrou sepsal Vlastimil Olšovský z Nového Jičína, který byl u založení skautského oddílu v Suchdole nad Odrou.

V prosinci roku 1936 přijeli do suchdolské hospody Santarius skauti ze Studénky se zmíněným Ludvíkem Hanzelkou. O čtvrt na čtyři odpoledne Alois Adámek zahájil ustavující schůzi 46. kmene Junáku volnosti v Suchdole nad Odrou. „Zajímavé bylo, že účastny byly děti a mládež ze sociálně slabších rodin,“ uvedl Vlastimil Olšovský a dodal, že skaut byl vlastně konkurencí tehdejšího Sokola. „To byla taková lepší kasta,“ poznamenal.

Suchdolský oddíl měl hned po založení jednadvacet chlapců a dvě dívky. „Ještě bylo dvanáct sympatizantů,“ doplnil Olšovský.

Skauti si tehdy založili „přírodní klubovnu“, která se nacházela v Bernarticích nad Odrou asi tři sta metrů od splavu u tamního mlýna. „Někdy jsme se scházeli u nás, u Olšovských,“ upřesnil Vlastimil Olšovský zvaný Mauglí.

Jenže přišel rok 1938 a dohoda v Mnichově. V té době byli Češi v Suchdole nad Odrou v menšině. „Najednou z nás byli takřka přes noc nepřátelé. Tady byli henleinovci. S nástupem Hitlera byli Němci agresivní. Když jsme šli ze školy, tak jsme byli často biti,“ vzpomínal Olšovský.

Po vyhnání skončil s maminkou, která byla vdova, a sourozenci v Ostravě. Také další suchdolští skauti ze své obce zmizeli. Mnozí nadobro. Vůdce Alois Adámek odešel do Anglie, kde sloužil u 311. bombardovací perutě RAF. Po návratu do Suchdolu už se do skautingu kvůli špatnému zdraví nezapojil. Miroslav Kubáč po vystěhování do Ostravy dělal holiče. Onemocněl těžkou plicní chorobou, na kterou počátkem roku 1945 zemřel. Bohumila Strnadla v jeho 22 letech v roce 1943 popravili Němci, bratra Vlastimila Olšovského, Rudolfa, čekal stejný osud. V listopadu 1943 byl popraven.

K obnovení skautu v Suchdole nad Odrou došlo v listopadu 1945. „Dělali jsme tábory, brigády, hrálo se divadlo,“ pokračoval ve vzpomínkách Vlastimil Olšovský. Jenže radost skautů vydržela krátce. Přišel rok 1948 a skautingu zazvonila hrana. Svaz české mládeže byl prioritní, a kdo chtěl nějak fungovat, musel se začlenit. V šedesátých letech začaly vznikat oddíly Junáka, jenže po roce 1969 byl všemu, co bylo spojeno se skautingem, konec. Vše se odehrávalo spíše potajmu.

K legálnímu obnovení skautingu, i v Suchdole nad Odrou, došlo až po roce 1989. Dnešní skautský oddíl v Suchdole nad Odrou má přes dvacet členů. Jsou ze Suchdolu nad Odrou, ale i z Bernartic nad Odrou nebo Nového Jičína.

Devadesátileté jubileum v Příboře

PŘÍBOR (vru) - Devadesát let uplynulo v roce 2010 od založení prvního skautského oddílu v Příboře. Ani po takové době však skauti neusnuli na vavřínech a pokračují v oddílové činnosti a organizaci různorodých akcí.

Při příležitosti tak důležitého výročí vydali příborští skauti publikaci, v níž je zachyceno posledních dvacet let skautingu v Příboře. „Když jsme si říkali, jakým způsobem oslavíme toto významné výročí, tak nás napadlo, že by nebylo špatné sepsat nějakou publikaci, kde by byla historie od roku 1989 zachycena. Tato publikace volně navázala na první,“ vysvětlil tehdejší střediskový vedoucí Martin Žárský s tím, že první díl se zabýval počátky skautingu od roku 1920 do roku 1989. Nový vedoucí Jan Procházka Deníku sdělil, že brožury jsou stále k dispozici.

Jednou z pravidelných akcí, které příborští skauti pořádají, je kupříkladu takzvaná Klapka. „Klapka je festival krátkých amatérských filmů, které vznikají v režii roverských kmenů nebo skautských vedoucích,“ vysvětlují organizátoři na internetových stránkách. Žánr je libovolný, zájemci se však musejí držet tématu Co je v krabici?

„Budeme promítat v pátek o půl sedmé večer až do soboty. Sešly se dohromady čtyři filmy, ale setkání je doplněno mimo jiné o workshopy,“ vysvětlil vedoucí Jan Procházka. Filmy se budou promítat v prostorách skautského střediska v Příboře.

V Kopřivnici oslavili výročí otevřením Areálu zdraví

KOPŘIVNICE (jah) - Kopřivničtí skauti za sebou mají velmi plodné roky. Podařilo se jim hned dvakrát získat evropské peníze, za které nejen postavili zcela novou základnu, ale také zrenovovali zapomenutý Areál zdraví.

Posledních pár let se do kroniky skautů z Kopřivnice zcela jistě zapíše velkým písmem. Organizaci, která ve městě funguje nepřetržitě od roku 1963, se podařil husarský kousek. Hned dvakrát po sobě získali skauti dotaci z Evropské unie. Zhruba osmnáct milionů korun bylo použito jednak na výstavbu nové základny skautů Vanaivan, jednak na renovaci a vzkříšení Areálu zdraví, který se nachází v těsné blízkosti základny. Druhý z jmenovaných projektů, renovace kopřivnického Areálu zdraví, jej ještě „horký“. Práce na něm byly ukončeny teprve před pár dny. Zbrusu nové volnočasové a sportovní centrum bylo jak vedení města, tak široké veřejnosti slavnostně představeno druhý zářijový víkend.

Skauti při představování spojili příjemné s užitečným a zrenovovaný prostor, ve kterém nechybí lanové centrum, venkovní fitness, lezecká stěna, venkovní amfiteátr s pódiem a posezením a spousta dalších lákadel, veřejnosti představili v sobotu 10. září, kdy uspořádali skautskou pouť. „Na té mohli návštěvníci nejen okusit všechny atrakce, ale také ochutnat bohatý pouťový program, absolvovat zajímavou přednášku anebo zjistit, jak dopadl příběh Lídy, jejíž skautský deník jsme během roku zveřejňovali. Program večer vyvrcholil koncertem kapely Hop trop,“ uvedl vedoucí kopřivnického skautského centra Kryštof Hyvnar.

Kopřivničtí skauti se v letošním roce připojí k oslavám sta let skautingu. Jak přesně budou oslavy v Kopřivnici vypadat, zatím sami skauti nevědí. „Zatím nemáme jasno, jak moc těch sto let skautingu slavit budeme nebo nebudeme. Zatím jsme v rámci oslav uspořádali již zmíněnou skautskou pouť, a co bude dál, se uvidí. Příští týden se má u nás uskutečnit celokrajské setkání a tam to teprve naplánujeme,“ odpověděl Hyvnar na otázku, co vše mají skauti ještě letos v plánu. Vzápětí dodal, že pokud se vše podaří, tak kopřivničtí skauti v příštím roce navážou mezinárodní vztahy, a to s Polskem. „Plánujeme takový česko-polský projekt s polskými horolezci. Chceme naše nové lanové centrum v Areálu zdraví propagovat všemi směry,“ prozradil plány vedoucí Vanaivanu a dodal: „V zimě bychom chtěli zopakovat přednášku ke stu letům skautingu, která se uskutečnila v souvislosti se skautskou poutí. Ta totiž, ač byla na velmi vysoké úrovni, nějak zapadla a to nás mrzí.“