Postaví ho novojičínská radnice ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v křížení ulic K Nemocnici, Gen. Hlaďo a 28. října, místo v centru zvané místními „u Čedoku“.

„Byla podepsána smlouva s vítěznou projekční kanceláří. Cena za vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, která vzešla soutěže, je 459 000 Kč bez DPH,“ potvrdila Deníku Marie Macková, mluvčí města Nový Jičín.

Projekční kancelář má nyní pět měsíců na vypracování prvního stupně projektové dokumentace, pak se musí zajistit stavební povolení a po něm bude následovat měsíční lhůta na vypracování projektové dokumentace druhého stupně.

„Stavbu by měl realizovat Moravskoslezský kraj, město jen musí zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení a bude hradit úpravu přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a vybudování ochranných ostrůvků pro chodce. Na ten bude muset vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby, takže předpokládáme, že k samotné realizaci stavby by mělo dojít v roce 2021,“ upřesnila dále Machková.

Inkriminovaná křižovatka patří mezi nejfrekventovanější na území Nového Jičína. Kromě velkého počtu motoristů je zde i velký pohyb chodců a v minulosti zde došlo k několika nehodám. Nejrizikovější situace nastávají na jednom z přechodů, kde řidiči často nevidí pěší za předním sloupkem auta. O výstavbě rondelu se zde hovoří již několik let, až nyní ale dochází na konkrétní kroky. „Předpokládaný rozpočet vzejde až z projektové dokumentace,“ dodala Marie Machková.