Opět se v koncepci mluví o parkovacím domu, město ještě letos vymění v Novém Jičíně parkovací automaty, které jsou v posledních letech častěji mimo provoz než funkční.

Radnice do debaty o koncepci zapojila ve velké míře veřejnost, a to hned několika způsoby. Dotazníkem či veřejným projednáním.

Řidič Dopravního podniku Ostrava David Magdolen poskytl Deníku rozhovor, 20. března 2020. Vláda ČR vyhlásila dne 15. března 2020 celostátní karanténu kvůli zamezení šíření novému koronavirové onemocnění (COVID-19).
Tramvaják z Ostravy přiměl řidiče nosit roušky. S kolegy je i vyrábí

Samotná koncepce sestává ze tří částí. Analytická část popisuje a podrobně mapuje stávající stav včetně přehledu odstavných ploch, počtu parkujících automobilů i chybějících míst v jednotlivých hodinách během dne na území téměř celého města,“ sdělila mluvčí města Marie Machková. Návrhová část vychází z analytické části a zabývá se již konkrétními navrženými opatřeními s jejich podrobným zákresem do mapy a popisem. Řeší také režim v centru města a možnost vybudování parkovacího domu.

„ Poslední částí je akční plán, který rozvrhuje realizaci jednotlivých opatření do následujících pěti let. U každého opatření je vždy uveden počet nových míst, která díky nim vzniknou, a také odhad finančních nákladů potřebných k realizaci,“ pokračuje mluvčí s tím, že akční plán bude schválen v samosprávných orgánech během jara.

Z natáčení seriálu Místo zločinu Ostrava.
Místo zločinu Ostrava jde do finále. Filmaři žasli nad krásou Vítkovic

„V návrhové části jsme se spolu se zpracovatelskou firmou UDIMO snažili volit taková opatření, která budou co nejméně zasahovat do zeleně. Například v Loučce v ulici Na Lani se podaří přidat 20 parkovacích míst pouhým předlážděním a změnou režimu. Jsou však místa, kde to bez částečného zásahu do stávajících zelených ploch nebude možné, třeba podél ulice Dlouhé nebo ve Vančurově ulici. I tam však budou nová parkovací místa vodě propustná,“ upřesnil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Ne ve všech problémových lokalitách budou zapotřebí složitá opatření se stavebními úpravami.

„Na mnoha místech koncepce doporučuje jen změnu režimu a legalizaci stávajících stání. To je příklad ulice Novellara, kde se ke změně režimu konalo samostatné veřejné projednání a lidé si velkou většinou odhlasovali zjednosměrnění ulice směrem ke Slovanské, což bylo přejato i do koncepce. Co se týče parkovacího domu, měl by stát v ulici Bezručově v prostoru nynější odstavné plochy, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou obytných domů,“ doplnil Syrovátka.

Od čtvrtku v Bílovci dzinfikují čekárny zastávek.
V Bílovci dezinfikují zastávky

Ještě letos dojde k vybudování parkoviště v Dlouhé ulici, kde vznikne 70 nových parkovacích míst, a rovněž k výměně automatů v centru města, kde bude nově možné platit také kartou a mobilní aplikací. „Kvůli podpoře podnikatelů zůstane zachována možnost stát na centrálním parkovišti u Tržnice dvě hodiny zdarma, přibydou však placená stání v okolí centra,“ dodala Marie Machková.