Zastupiteli schválený materiál je rozčleněn do tří oblastí – ekonomika a sociální oblast, společenská oblast a udržitelný rozvoj. Na jeho tvorbě se podíleli občané, zastupitelé, úředníci i odborná veřejnost. Zpracování strategického plánu probíhalo od dubna minulého roku.

„Nejprve se v rámci analytické části sbírala a hodnotila data, která popisovala stávající stav v různých oblastech života ve městě. Pak probíhalo dotazníkového šetření mezi veřejností. Do něj se zapojilo přes 500 občanů a přes 50 podnikatelských subjektů,“ řekl Václav Nezval z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice.

Radnice v Novém Jičíně. Ilustrační foto.
Nový Jičín má plán, jak zvládnout klimatické změny. Vypracoval si svůj dokument

Respondenti hodnotili kvalitu služeb, možnost kulturního vyžití a dopravního spojení, čistotu ovzduší a podobně, ale také psali své nápady a návrhy, které by mohly zlepšit bydlení, práci nebo studium v Novém Jičíně.

„Součástí dokumentu je i vize, jak by město mělo ideálně vypadat v budoucnu. Na vizi navazuje návrhová kapitola, která stanovuje cíle pro jednotlivé oblasti, a jak těchto cílů dosáhnout. Implementační část uvádí, jak by měl být strategický plán v průběhu let vyhodnocován, jak a kdy aktualizován,“ dodal Nezval.

Vlajka pro Tibet. Ilustrační foto
Nový Jičín vyvěsil tibetskou vlajku

„Strategický plán mimo jiné definuje, co je potřeba v následujících letech ve městě vybudovat, co podniknout v oblasti zaměstnanosti, sociální sféře, školství, jak zlepšit životní prostředí, podpořit cestovní ruch a podobně. Ve zkratce lze říci, že plán navrhuje, jak dosáhnou toho, aby se v Novém Jičíně lépe žilo,“ shrnul význam dokumentu starosta města Stanislav Kopecký.

Strategický plán byl zveřejněn na webových stránkách města v sekci „město à rozvoj města“.