Přelomové bylo plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Jičíně před dvaceti lety. Poslanci zvolili novou radu města, a také nového předsedu národního výboru.

Nový Jičín – Právě plenárnímu zasedání věnoval před dvaceti lety týdeník Rozkvět asi největší prostor. Na zasedání přišlo mnoho obyvatel v očekávání patřičné změny. Poslanci zvolili za předsedu městského národního výboru Ladislava Grófa, místopředsedou se stal Vladimír Melíšek, do křesla tajemníka usedl Miroslav Šrámek. Jedním z projednávaných bodů byla také změna názvu novojičínského náměstí V. I. Lenina na Masarykovo náměstí.

„Velkou pozornost poslanců i občanů si získal návrh na nové využití stávajících budov KSČ v okresním městě. Po obsáhlé diskuzi poslanců a přítomných občanů plenární zasedání městského národního výboru schválilo, že objekty KSČ budou využity ve sféře zdravotnictví a stanou se základem městské polikliniky,“ uvedl nepodepsaný autor článku.

Předseda se rozohnil

V souvislosti s využitím budov okresního výboru KSČ se v Rozkvětu objevil rovněž dopis, adresovaný Ústřednímu výboru KSČ. Jeho autorem byl nově zvolen předseda Městského národního výboru v Novém Jičíně Ladislav Gróf. Ten uvedl, že jeho dopis je reakcí na článek z Rudého práva, v němž tiskový mluvčí ústředního výboru strany, Josef Hora, sděloval, že budovy OV KSČ v Novém Jičíně jsou ve vlastnictví KSČ. Gróf ve svém dopise uvedl, že se shodli se současným vedením okresní organizace KSČ, že budovy jsou ve vlastnictví státu. „Nechtějte, prosím, dále diskreditovat KSČ. Mějte na mysli, že „dole“ žijí i poctiví členové strany, kteří tuto nepravdu těžce nesou,“ apeloval Gróf na tiskového mluvčího. „Vaši omluvu za nesprávnou informaci očekávám na stránkách Rudého práva co nejdříve, nejpozději však do 31. ledna 1990. V opačném případě bude MěstNV Nový Jičín a já osobně nucen učinit další nezbytná opatření,“ varoval Gróf mluvčího nejvyššího stranického orgánu.

Po dvaceti letech dostali prostor

Nový Jičín – Setkání kulturních pracovníků, kteří se více než dvacet let předtím podíleli na řízení a organizaci kulturního života ve městě se uskutečnilo v Novém Jičíně v půli ledna 1990. „Cílem setkání bylo ustanovit skupinu, která by pomohla společensky rehabilitovat ty osoby, které byly pro své politické a občanské postoje vyloučené z kulturního života,“ přiblížil autor, podepsaný jako VČ. Ten také dále uvedl, že výpovědi účastníků setkání přinesly svědectví o jejich vztahu ke kultuře, společnosti i k bezpráví na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let. To jim způsobilo nemálo osobních strádání a problémů. Někteří účastníci pak nabídli svou pomoc při přípravě nové koncepce kultury. Na setkání rovněž padlo rozhodnutí, že v čele nově vzniklé komise bude stát Ervín Bártek. (ipa)