Kvůli opravě mostů Ředitelství silnic a dálnic zavedlo objížďku po silnici I/57 vedoucí z Valašského Meziříčí přes Hodslavice do Nového Jičína. „V této záležitosti nerozhodl správní orgán Moravskoslezského kraje, ale Krajský úřad Olomouckého kraje. Ten své rozhodnutí o povolení objížďky pouze projednal a povolil. Avšak bez souhlasu Nového Jičína a jiných obcí,“ sdělil místostarosta Nového Jičína Milan Šturm s tím, že město opakovaně vyjádřilo své nesouhlasné písemné stanovisko. „Přesto však nemohlo ovlivnit realizaci objížďky,“ konstatoval Šturm.

Silnice I/35, na která se mosty opravují, slouží jako hlavní tah řidičů z Olomoucka na Slovensko. Veškerá doprava z této trasy je nyní převedena na Nový Jičín. „Řidiči ji využívají jako objízdnou trasu při cestě z Valašského Meziříčí do Hranic,“ doplnil místostarosta, podle kterého se zvýší doprava ve městě o tisíce projíždějících vozidel.

„Až doposud centrem města projíždělo až 12500 automobilů za den. Nynější objížďka může podle odhadů zvýšit jejich počet až o 8500,“ vypočítal místostarosta.

Jak již Deník informoval, v souvislosti s objížďkou je uzavřeno i pět z dvanácti přechodů pro chodce. Důvodem je zrychlení průjezdu automobilů městem.
„Bylo to také jediné opatření, na které byl ochoten Olomoucký kraj, co by investor, za podpory Moravskoslezského kraje přistoupit. V případě, že by docházelo k vytváření kolon a provoz nebude plynulý, bude město nuceno sáhnout k opatřením pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a hlavně osob přecházejících v krizových hodinách přes silnici I/57. Jedním z takových opatření může být například asistence strážníků u přechodů pro chodce,“ nastínil Šturm.

„Kruhové objezdy jsou také označeny zákazem odbočení pro nákladní vozidla do centra města. To by mělo také významně přispět ke snížení dopravního zatížení,“ dodal Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy novojičínské radnice.