Instalací nových kotlů a technologií se daří zvyšovat efektivitu výroby tepla a snížit vznik škodlivých emisí. Kvalitnější technická zařízení zároveň příznivě ovlivňují cenu tepla a teplé vody pro odběratele, kterými jsou převážně novojičínské domácnosti.

Se zásadní obnovou kotelen a teplovodů začalo město v roce 2018.

„Již nyní je 80 procent dodávaného tepla produkováno ekologičtěji a ekonomičtěji. V našich městských kotelnách se spaluje převážně zemní plyn a v kotelně v ulici Anenské navíc dřevní štěpka. Právě modernizací této kotelny v roce 2018 se podařilo snížit výkon kotelny a už ke svému provozu nepotřebuje emisní povolenky, jejichž cena dramaticky narostla. Odpadá tedy každoroční výdaj ve výši 600 tisíc korun, který musel být promítán do ceny tepla,“ vysvětlil energetik Pavel Puchner z bytového odboru novojičínské radnice.

Dotace z EU

Pro rok 2021 sjednalo město s provozovatelem tepelného hospodářství cenu za gigajoule 617,54 korun. Letos by se mělo opravit dalších pět kotelen. V ulicích Dlouhá, Poděbradova, K Nemocnici, Trlicova a v Hotelu Praha.

„Průměrné stáří zařízení je 25 let. Do jejich obnovy a do rekonstrukce dvou úseků teplovodů v Nádražní a Jičínské ulici budeme investovat 26,5 milionu korun. S ohledem na zkušenosti minulých let předpokládáme, že na základě zadávacích řízení dojde k vysoutěžení ceny nižší,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský. Na modernizaci kotelny v Trlicově ulici město získalo dotaci z EU, která pokryje 31,5 procenta uznatelných nákladů.

„Pokračujeme tak v naplňování Strategického plánu investic do tepelného hospodářství, který byl schválen na období 2020 – 2024. V rozpočtované částce však není jen modernizace stacionárních zdrojů a teplovodů. Další milion korun bude stát projektová dokumentace na opravy kotelen v příštím roce. Prostředky jsou vyčleněny i na výměnu zásobníků teplé vody v kotelnách a odběrných předávacích stanicích, “ pokračoval Dobrozemský.

Hlavním přínosem modernizace kotelen je zvýšení účinnosti zařízení. Novým kotlům v porovnání se starými postačí k produkci stejného množství tepelné energie podstatně menší množství zemního plynu.

„Jen díky tomuto efektu dochází ke snížení ceny tepla o 8 korun za gigajoule. Zároveň tím šetří naše peněženky a podpoří se zlepšení stavu životního prostředí. Protože jde o nová zařízení a technologie, jejich opravy lze na řadu let téměř vyloučit. A i tento fakt znamená úsporu,“ dodal Dobrozemský.