Přesné číslo, kolik turistů zavítá každoročně do Nové Jičína přesně určit nelze. Avšak informační centrum v Úzké ulici zaznamenává každého návštěvníka, jež využije jeho služby. „Za rok 2008 město Nový Jičín navštívilo přibližně 12 900 turistů,“ sdělila Markéta Hanzelková, vedoucí informačního centra a dodala, že jde o trend vzrůstající. Co se týče zahraničních návštěvníků, dominantní skupinu tvoří naši západní sousedé z Německa. Občané z anglicky mluvících zemí jsou na druhém místě, následují Poláci. V menší míře pak navštěvují Nový Jičín Francouzi a turisté z rusky mluvících zemí.

Informace ohledně délky pobytů informační centrum nesleduje, avšak podle soukromé studie Markéty Hanzelkové jde jen o pobyty krátkodobé. „Nejčastější pobyty v Novém Jičíně jsou jeden až dva noclehy a jednodenní pobyty,“ doplnila vedoucí. Mezi nejoblíbenější destinace ve městě klobouků patří bezkonkurenčně Muzeum Novojičínska. „Dále pak turisté obdivují Masarykovo náměstí a historické budovy v Městské památkové rezervaci. Nejčastějšími místy v okolí jsou pak zámek Kunín, město Štramberk, hrad Starý Jičín a Technické muzeum v Kopřivnici,“ vyjmenovala pro turisty nejatraktivnější lokality o okresu Hanzelková.

Aby se k lidem z více či méně vzdálených koutů jak z České republiky, tak ze zahraničí dostaly informace o turistických perlách Novojičínska, musí jim jít radnice všech měst v okrese naproti. „Město je propagováno prostřednictvím prezentací v periodikách zaměřených na cestovní ruch, dále pak prostřednictví webových prezentací a prezentací na veletrzích cestovního ruchu,“ vyjmenovala vedoucí novojičínského informačního centra. Nutností jsou kvalitně zpracované propagační materiály od letáků, po na stránky bohaté brožury.