Na základě návrhů Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, Státního okresního archívu Nový Jičín, Osadního výboru Loučka a vlastníků dotčených pozemků se ulice budou jmenovat Na Bochetě a Pivovarská.

Vybudování ulic si vyžádala připravovaná zástavba v lokalitě Pod Skalkou v místní části Loučka. Radnice požádala o náměty, jak by se nové ulice mohly jmenovat, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, zdejší okresní archív, příslušný osadní výbor a vlastníky dotčených pozemků.

Mezi návrhy se objevila jména významných osobností města - Ervína Bártka, Václava Ptáčka nebo Eduarda Orla. Označení ulice Na Střelnici zase odkazovalo na dřívější způsob využití lokality, kdy zde byla ve 2. polovině 19. století zřízena střelnice.

„Odbor správních agend název Na Střelnici nedoporučil, jelikož se stejně jmenuje lokalita v místní části Žilina, což by bylo matoucí. Nejvíce hlasů získalo označení Na Bochetě a Pivovarská ulice. Tyto názvy ulic tedy budou součástí adres vlastníků rodinných domů, které v této části města vyrostou,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký.

V roce 2021 prodala radnice parcelu v lokalitě Pod Skalkou developerovi. Ten připravuje 23 stavebních pozemků. „Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, elektrické vedení, chodníky a komunikace budou hotovy začátkem podzimu. Pozemky spolu s dopravní a technickou infrastrukturou převede investor za podmínek daných smlouvou na město, které bude zajišťovat letní a zimní údržbu komunikací a chodníků, svoz odpadů, provoz veřejného osvětlení a údržbu veřejné zeleně,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský. Nové domy musí být postaveny do pěti let od doby dokončení infrastruktury.