„V několika týdnech od června do září budou studenti vypomáhat s úklidem města, lesů i černých skládek, sběrem odpadů, s nátěry laviček, čištěním vodních toků a při údržbě zeleně," upřesnila radnice.

Přihlášky, které je možné si také stáhnout z webu města, městský úřad přijímá od 27. dubna do 14. května na odboru životního prostředí.

Lze je také doručit poštou, osobně nebo zaslat naskenované e-mailem na adresu kkuzelova@novyjicin-town.cz. K přihlášce je nutné doložit také originál dokladu o studiu.