Projekt počítá s obnovou zeleně, mobiliáře, komunikací, parkovacích míst, osvětlení a volnočasových ploch.

Práce budou rozloženy do šesti etap. První by měla začít v příštím roce a poslední v roce 2027. Předpokládané celkové náklady na přeměnu plochy s 18 bytovými domy přesahují částku 50 milionů korun.

Občané Bílovce budou vybírat projekt.
Občané Bílovce, rozhodněte, který projekt zvelebí vaše město. Vybírejte

„V uvedené lokalitě v září 2020 proběhla anketa mezi obyvateli sídliště. Chtěli jsme zjistit, jak jsou zde občané spokojeni s bydlením a veřejným prostranstvím. V lednu jsme on-line formou provedli veřejné projednání nové podoby sídliště, na kterém měli občané možnost vznést své připomínky a podněty," řekla Kateřina Nehasilová, vedoucí oddělení rozvoje a strategického plánování na novojičínské radnici.

Občané nejčastěji poukazovali na nedostatek parkovacích míst, řadě z nich na sídlišti schází rekreačně sportovní vybavenost a citlivá je také problematika chovu psů. V rámci přestavby území by na sídlišti mělo dojít k vybudování parkovacích kapes a reorganizaci stávajících parkovišť. Vytvoří se také místa pro trávení volného času dětí, mládeže i seniorů. Sídliště se dovybaví mobiliářem a volnočasovými prvky.

Okenní výstava „Lašská velikonoční vajíčka“.
V Příboře se můžete podívat na lašská velikonoční vajíčka z 19. století

„Snahou města je získat na regeneraci sídliště finanční prostředky z ministerstva pro místní rozvoj. O dotaci na I. etapu, kde se podle studie počítá s náklady 2,3 milionu korun, plánujeme žádat letos na podzim. Pokud bychom uspěli, státní příspěvek by nám pokryl 50 procent z uznatelných výdajů," uvedl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.