Dotace ze Státního fondu životního prostředí na jejich pořízení bude činit 85 procent způsobilých nákladů, tj. 1 388 475 korun. Občané od roku 2006 obdrželi již celkem 1 940 kusů zahradních kompostérů, z toho 500 kusů zcela zdarma.

Město dlouhodobě podporuje občany v předcházení vzniku bioodpadu. „Zpracování bioodpadu v místě jeho vzniku významně přispívá nejen k úspoře nákladů na svoz a uložení do komerční kompostárny, ale také šetří životní prostředí. Uložením bioodpadu do kompostéru navíc vzniká kvalitní kompost, který mohou občané dále využít,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka.

Paní Geryková oslavila 101 let v novojičínském Domově Duha.
Sto a jeden rok k tomu! Jubilantka z novojičínského Domova Duha slaví narozeniny

O kompostér v přibližné hodnotě 5 400 korun mohli žádat občané s trvalým pobytem na území města Nového Jičína. „Žadatelé musí být vlastníky nebo nájemci pozemku na území města nebo jeho místních částí, na kterém bude kompostér umístěn. Nesmí být také dlužníky města a v době podání žádosti o kompostér musejí mít zaplacen místní poplatek za odpady na letošní rok,“ vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí Eva Bártková. Kompostéry budou občanům svěřeny na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let (následně se stane kompostér vlastnictvím vypůjčitele).

Že je o kompostéry tradičně zájem, dokládá situace, kdy se od 4. března mohli lidé o tyto kompostéry hlásit a během týdne se takových žádostí sešly tři stovky. „Sděluji, že v současné době jsme obdrželi již více než 150 žádostí elektronicky a téměř 150 žádostí osobním podáním, což je plný stav,“ potvrdila zájem občanů Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí v Novém Jičíně.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Zdroj: Radek Luksza