Břetislav Gelnar (ČSSD), starosta Nového Jičína

1) Uplynulo dvanáct měsíců od voleb. Jaký byl z pohledu města největší úspěch?

Reklamace energetických sloupků na náměstí, které byly od listopadu 2009 nefunkční. Až nové vedení města podalo 2. 2. 2011 reklamaci, čímž bylo z rozpočtu uchráněno 0,9 milionu korun. Museli jsme ale zaplatit 162 000 Kč za náhradní napojení na zdroj v době nefunkčnosti sloupků.

Od dubna 2011 jsou na webu města zveřejňovány všechny příjmové a výdajové smlouvy uzavřené městem, a to i zpětně (úprava informačního systému stála 25 tisíc Kč).

Na webu města jsou zveřejňovány materiály k jednání na zastupitelstvu, a to nejpozději tři dny před schůzí, a nejpozději do 15 dnů se tam objeví, i jak který zastupitel u kterého bodu hlasoval (úprava aplikace stála 105 tisíc Kč).

Na webu byly zavedeny podněty a připomínky, kde mohou občané upozorňovat na nedostatky ve městě, a dozvědí se, kdo je vyřizuje a v jakém termínu. Na webu jsou také dotazy a odpovědi a ankety.

28. 3. 2011 byly spuštěny elektronické aukce. Až do 30. 4. probíhal zkušební provoz, který byl pro město zdarma. Díky e-aukcím se uspořilo přibližně pět milionů Kč bez DPH. Zatím v této částce není výsledek řízení na dodávku elektrické energie a zpravodaj. Např. u elektrické energie v součtu na dvouleté období smlouvy to bude cca 2 miliony korun, a to ještě bez započítání navyšování cen v následujících letech pak bude vysoutěžených 16 procent úspory představovat částku ještě vyšší.

Novojičínský zpravodaj zdarma a všem od ledna 2012. Pokud po uplynutí zákonné doby k odvolání účastníků aukce dojde k ukončení aukce, podařilo se nám snížit cenu z 28 Kč za kus na přibližně 4 Kč za kus.

Byl vytvořen svazek obcí Cyklostezka NJ-Hostašovice, od Moravskoslezského kraje získána dotace 1 milion na projekt a přípravné práce, je vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci, se SŽDC se projednala nájemní smlouva s předkupním právem. Kupní cena zhruba 1 300 000 Kč je symbolická, pokryje náklady, které bude míst SŽDC s převodem nemovitostí na svazek.

V Žilině a Loučce se na jaře začala budovat nová kanalizace, město za ni zaplatí přibližně 26 milionů korun, hotova bude v polovině příštího roku.

Provedly se změny v MHD. Zrušily se dvě linky, spoje byly zkoordinovány se spoji jiných dopravců, dvě linky byly prodlouženy v návaznosti na nákupní centra, aby se snížila obrovská ztrátovost 4 až 5 milionů ročně.

2) Co se naopak prosadit (realizovat) nepodařilo?

V průmyslovém parku se v současné ekonomické situaci firem nepodařilo obsadit stávající plochy v průmyslovém parku dalším zájemcem či zájemci. Firma CTP-invest dokončí na základě prodloužení smlouvy projekt pro zasíťování další haly, následně v dalším roce bude realizace projektu. Výstavba, kterou plánují v CTP v časovém rozmezí šesti měsíců od získání zájemce o výrobní plochu, závisí na celkové ekonomické situaci, a především aktivitě CTP. Zde bychom se chtěli, dle dohod s CTP, aktivně angažovat.

Také bychom si představovali pružnější postup prací v areálu bývalé tabačky, což ovšem nemůžeme ovlivnit. Areál je dosud v sutinách, ovšem nikoli vinou města. Investor budovy zboural, aniž by měl platná povolení k výstavbě zamýšleného areálu. Žádost o územní rozhodnutí podal teprve v červnu, nyní probíhá územní řízení.

3) Jaká je spolupráce s opozicí? Projednáváte některé záležitosti společně?

Snažíme Snažíme se s opozicí spolupracovat, protože si uvědomujeme, že občany nezajímají politické půtky, ale to, co se pro ně ve městě udělá. Pořádáme semináře, na kterých projednáváme např. případný převod domovů pro seniory pod město, diskutujeme o návrhu rozpočtu apod. Opozice je zastoupena i v komisích města, kde zastává i předsednické posty, v redakční radě apod. A názory komisí jsou k naší práci důležité.

4) V dnešní době každý šetří, nebo o tom alespoň mluví, kde se dá. Pustila se do úspor také vaše radnice? A jak? Udělali jste například za poslední rok audit úřadu? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Snažíme se šetřit a zásadní cestou k úsporám jsou pro nás elektronické aukce. Za tři čtvrtě roku, co jsme je zavedli, máme úsporu téměř pět milionů korun, a to v této částce není započítána vysoutěžená cena na dodávku elektrické energie ani výsledek e-aukce na zhotovitele Novojičínského zpravodaje. Na úřadě a v jeho příspěvkových organizacích, bytovém podniku a technických službách, probíhá od dubna technicko-ekonomický a právní audit, který by měl přinést velké úspory. Závěrečná zpráva bude podána k 31. 12. 2011.

5) Jaké budou primární kroky města v následujícím roce?

Absolutní prioritou je maximální získávání a využití dotací a také udržení zaměstnanosti ve městě, proto komunikujeme se všemi významnými zaměstnavateli v Novém Jičíně. V příštím roce dojde zřejmě na úřadě ke změně organizační struktury, chceme zajistit finance na opravu domů v městské památkové rezervaci, sportoviště ve městě by mohla přejít pod jednotnou správu, přikloníme se k výsledku externího auditu. Rádi bychom nastartovali I. etapu rekonstrukce bazénu. Chceme vybudovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zrekonstruovat dětská hřiště u MŠ Máj a Sady, proběhne revitalizace sídliště Riegrova-Bezručova. Připravujeme inovovaný strategický plán rozvoje města ve spolupráci VŠB-EF. Bude vypracován studie strategického plánu rozvoje dopravy.

Ivan Týle (ODS), zastupitel Nového Jičína, starostou v letech 2002-2010

1. Jak se vám spolupracuje s vládnoucí koalicí?

Velmi špatně. Současná koalice pouze deklaruje snahu po spolupráci, ale v praxi se to nenaplňuje.

2) Z pozice opozice, podařilo se vám prosadit něco z vašeho volebního programu?

Letos proběhla realizace akcí z našeho programu, které jsme připravili a zajistili na ně finance - ať už jde o integrovaný plán rozvoje města, Laudon a další.

3) Jak hodnotíte práci současného vedení města?

Město stagnuje a ani pro příští rok nebude situace lepší - viz. návrh rozpočtu na rok 2012. V roce 2011 se jim podařila destrukce úřadu, která bude probíhat i v roce 2012.

4) Co by podle vás mělo být v následujícím roce pro město prioritou?

Z počínání současného vedení to nejde ani odhadnout

5) Jak si představujete budoucnost města po skončení tohoto volebního období?

Zde není optimismus na místě. Pokud vše půjde stejně jako doposud, bude čekat příští vedení spoustu práce vrátit město tam, kam patří.