Křižovatka, o která zástupci novojičínské radnice jednali na ministerstvu dopravy, by měla zejména podchytit nárůst dopravy směřující na obec Libhošť, místní část Nového Jičína, a zpět. Zvýšený pohyb dopravy se očekává v souvislosti s rekonstrukcí čtyřproudové silnice I/48 na rychlostní komunikaci R 48 v úseku Bělotín – Rychaltice. Zmíněný úsek bude správce silnice I/48, kterým je Ředitelství silnic a dálnic Ostrava, rekonstruovat kvůli probíhající výstavbě dálnice D 47 v letech 2010 až 2013.

Zvýšené dopravní zátěže se obávají zejména obyvatelé Libhoště, kteří nesouhlasí s vedením obslužné komunikace přes obec s případným plným průjezdem vozidel ve směru od obce Sedlnice a zpět. To například hrozí v případě, že dojde k mimořádnému uzavření R 48 v důsledku havárie. Libhošťští se proti těmto zásahům v minulosti bránili i peticí, kterou adresovali Ředitelství silnic a dálnic i ministerstvu dopravy a vyvolali s nimi i řadu jednání.

„Stávající komunikace je nevyhovující a je vybudována na nestabilním podloží,“ uvedla nedávno Petra Blažková, zástupkyně osadního výboru Libhoště. „Její stav tak neodpovídá předpokládané zátěži a frekvenci vozidel. Zvýšený provoz nákladních a osobních automobilů nepochybně způsobí její narušení. To se projevuje již nyní jejím odlamováním a propadem části krajnice vozovky,“ doplnila Blažková s tím, že zvýšený počet vozidel v obci způsobí i větší hluk a prašnost.

„Námitka, že by na souběžných komunikacích nižších tříd mělo docházet k zásadním dopravním zatížením, je podle našeho názoru, spekulativní. Podružné komunikace nebudou určeny pro tranzitní dopravu a lze je vhodnými opatřeními upravit tak, aby komunikace takovou dopravu nepřitahovaly,“ reagovala na petici tehdejší mluvčí kraje Tereza Hlaváčová s tím, že problematika silnice I/48 spadá primárně do působnosti státu.

Obyvatelé Libhoště již delší dobu upozorňují i na chybějící chodníky v obci. Jejich požadavky podporuje i město Nový Jičín. „V souvislosti se snížením dopravního zatížení v této oblasti, hlavně v nákladní dopravě, jsme intenzivně jednali se zástupci Moravskoslezského kraje. Jedním z kroků ke zlepšení stávající dopravní situace bude i účast na výstavbě chodníkového tělesa, bezpečnostních pruhů či zpomalovacích přechodů pro chodce. Zvažuje se i případné zpracování hlukové studie. V minulosti se již jedna dělala. Zjistíme, zda je nutné ji dopracovat a udělat ještě jednu,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Milan Šturm. „Město studii na chodníky v obci zajistí. Chceme na to peníze od správce komunikace, tedy kraje, či z evropských fondů,“ doplnil další z místostarostů Nového Jičína Vladimír Bárta.

Jaká bude definitivní podoba rekonstrukce silnice I/48, nyní zcela jistě nikdo neví. „V důsledku požadavků Ředitelství silnic a dálnic pravděpodobně dojde ke zrušení sjezdu do Libhoště, pravděpodobně bude uzavřen i sjezd a nájezd v Borovci, i když v současné projektové dokumentaci ještě existuje,“ naznačil Šturm.