Ten se letos uskuteční od 1. do 23. prosince. Na internetových stránkách města naleznou již nyní potencionální prodejci užitečné informace. Podobně jako v minulých letech je i tentokrát třeba, aby každý zájemce o prodej na Vánočním jarmarku v Novém Jičíně podal písemnou žádost, kterou je nutno zaslat na adresu Městského úřadu Nový Jičín, na odbor obecní živnostenský úřad do 30. října 2009.

Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu Rady města poté bude na základě došlých žádostí vybírat prodejce. Ti budou neprodleně písemně vyrozuměni. Na ploše nově rekonstruovaného Masarykova náměstí budou umístěny pouze dřevěné stánky. Pro prodejce bude letos připraveno 51 dřevěných uzamykatelných stánků různých typů.