Ten v Šenově u Nového Jičína ukáže snad vše, s výjimkou tří podzemních krypt s ostatky šlechticů. A jako bonus bude košt mešních vín. „Šenovský kostel sv. Martina Tourského bude po letech na Noc kostelů znovu otevřen. Letos slavíme třicet let od osamostatnění obce, a tak budou zpřístupněna některá místa, která běžně nebývají. Lidé se dostanou třeba na věž či nad loď kostela pod dřevěnou střechu,“ láká farník Vojtěch Orlík. Organizátoři nechají nahlédnout do historie chrámu, co zajímavého se tady odehrálo. Nad oltářem spatří návštěvníci stropní fresku, jejímž autorem je Ingác Sutler. První písemná zmínka o kostele je stará asi šest set let.

Pro ty, kdo se nebojí výšek, připravili v kostele sv. Martina Tourského výstup po protipožárním žebříku. V mezipatře se dá úzkým průlezem nahlédnout, ale také vstoupit přímo nad chrámovou loď a vidět shora kamenné klenby, které jinak kryje střecha.

O patro výše, kam se jde po strmých dřevěných schodech, ukazuje Vojtěch Orlík starý hodinový stroj, bohužel dnes už nefunkční. A porouchané je momentálně také ovládání levého a menšího ze dvou zvonů šenovského kostela. „Ten pravý ale používáme pravidelně na nedělní bohoslužby a taktéž vyzvání ve dvanáct hodin a v šest hodin večer,“ říká farník v roli průvodce.

Noc kostelů v Šenově bude od 17:45 a nabídne kromě prohlídky i koncert scholy zdejší farnosti, grilování venku, výstavu liturgického náčiní s vysvětlením, k čemu slouží, nebudou chybět ani mešní vína. „Ty máme česká, rakouská a španělská. Běžně je při liturgii používá kněz. Letos to bude výjimečné v tom, že je ochutnají i návštěvníci,“ vysvětluje Vojtěch Orlík.

Noc kostelů 2024 skončí v Šenově u Nového Jičína odtroubením večerky, a to hodinu před půlnocí z chrámové věže.

K TÉMATU:

Noc kostelů na Novojičínsku nabízí:

Jak bude vypadat Noc kostelů v Novém Jičíně? Ve sborovém domě Československé církve evangelické připravili program, v němž nebude chybět hudba, výstava biblických ilustrací Marie Plotěné, prezentace fotografií ze života sboru v minulých letech, občerstvení, hry a posezení na zahradě s opékáním a tvořením pro děti. Hned na začátku proběhne koncert skupiny S.R.O., jejíž repertoár na pomezí folku a country ovlivňuje křesťanská orientace všech členů skupiny. Zazní také koncert komorního smíšeného sboru KOS z Nového Jičína.

Kostel svatého Mikuláše v Bílovci bude otevřen pro ztišení a modlitbu, k zapálení svíce a napsání osobní prosby, ale také se zde bude konat koncert pěveckého sboru absolventů bíloveckého gymnázia „Happy view“. Návštěvníci zde potkají oživlé sochy a obrazy svatých. Večer zakončí schola večerem chval.

Pohádkový příběh s písničkami Jak brouček hledal zahradu potěší ve fulneckém kostele Nejsvětější Trojice ty nejmenší. Čeká je také "hledací" hra se svatou Monikou a svatým Antonínem. Dospělí si mohou poslechnout koncerty a prohlédnout výstavu Oživlá gotická okna.

Adorace, divadélko Jsi úžasný i výstup na věž jsou součástí programu v kostele Navštívení Panny Marie v Ženklavě. Začíná mší svatou, adorací a bude také připraven program pro děti v okolí kostela. Přítomní mohou shlédnout dokument o díle, které zachraňuje životy dětí Mary's Meals.

Pořadatelé ze Starého Jičína zajistí zpřístupnění hrobní kaple hraběte Deyma ze Stříteže a otevření Vesnického muzea u Polzerů. V kostele sv. Václava se uskuteční slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, proběhne aktivita pro děti, varhanní improvizace a modlitba chval s písněmi.

(zdroj: Diecéze ostravsko-opavská)