Úprava presbytáře završila osm let oprav kostela. Duchovní správce vlčovické farnosti Roman Macura připomněl, že nejprve se v kostele dělala podlaha, poté lavice, osvětlení, výmalba. „Restaurováním prošly vitráže v oknech i varhany,“ uvedl Roman Macura.

V den svěcení obětního stolu do něj nechali místní farníci vložit ostatky rodičů svaté Terezie z Lisieux, které v roce 2015 svatořečil papež František.

Roman Macura pro Deník uvedl, že uložení ostatků světců bývá součástí svěcení nového obětního stolu. „Přemýšlel jsme nad tím, co by bylo pro to místo nejvhodnější. Kostel je zasvěcený všem svatým, jediný obraz konkrétního světce je obraz svaté Terezie z Lilieux. Tak jsem ve farnosti navrhl, aby to byli její rodiče, ve farnosti to bylo přijato kladně, tak jsme do toho šli,“ pokračoval Roman Macura. Zhruba půli letošního června odjeli do Francie na pouť do Lisieux, odkud si ostatky manželů Martinových přivezli v malé, relikviáři. K tomu obdrželi listinu, která potvrzuje pravost ostatků.

Tiskový mluvčí ostravsko-opavské diecéze Pavel Siuda připomněl, že manželé Ludvík i Zélie Martinovi pocházeli z důstojnických rodin ve Francii. „Oba nejdříve toužili po řeholním životě a pak poznali, že si Bůh od nich přeje službu skrze manželský život. Měli devět dětí, z nichž čtyři brzy zemřeli. Jejich pět dcer se stalo řeholnicemi. Nejmladší dokonce církevní učitelkou. Papež Pius X. tyto rodiče nazval největšími mezi moderními světci," uvedl Pavel Siuda s tím, že umístěním ostatků svatých manželů, jejichž dcera sv. Terezie z Lisieux byla svatořečena již před téměř 100 lety, vlčovická farnost připomíná význam rodiny.

Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák. Pískovec opracoval kameník Vítězslav Orel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.