Tak trochu Kocourkov připomíná situace kolem zámeckého parku v Odrách. Kontroverzně přijímané dílo bylo po dvouleté rekonstrukci slavnostně otevřeno v září 2011. Celkové náklady na obnovu parku byly 36,3 milionu korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko činila 32,9 milionu. Podle mnohých obyvatel Oder mohlo jít tolik peněz na užitečnější věci.

Radost z nového parku navíc netrvala dlouho. Měsíc po otevření vyšlo najevo, že je v havarijním stavu kanalizace, která pod parkem vede. Podle starosty Oder Pavla Matůšů město tuto situaci řeší už delší dobu.

Proběhlo několik jednání, například s Fondem životního prostředí nebo ROP, protože na park existují určité záruky. Nakonec bylo dohodnuto, že oprava se musí uskutečnit co nejdříve.

Tuto záležitost řešili na svém posledním zasedání také oderští zastupitelé. Diskuse na toto téma byla velmi bouřlivá. „Podávám tuto informaci zastupitelům, protože to bude asi nepřehlédnutelné," prohlásil starosta Oder Pavel Matůšů. Jeden ze zastupitelů k tomu dodal: „Myslím, že by se to mělo napsat do zpravodaje, aby to lidé věděli."

Kopat by se údajně mělo ve svahu, v místech, kde není žádná zeleň, takže by oprava neměla vzhled parku ohrozit. Starosta města k tomu dodal: „Severomoravské vodovody a kanalizace chtějí opravu řešit takovou technologií, při které bude stávající kanalizace zachována. Musí se tam kopat dvě šachty, k nimž bude muset přijet mechanismus po nějaké dřevěné podlaze, která bude za tímto účelem vybudována, a od nich by se mělo vše vézt dále."

Vzhled prý nebude ohrožen

Někteří zastupitelé Oder vyjádřili obavy o zachování klenby v dolní části parku, která je zajímavě řešená. Tajemník města Petr Mlčoch je však ubezpečil, že by neměla být v ohrožení. „Bude to vyvložkované a zpevněné, takže si myslím, že k poškození té klenby by dojít nemělo. Nebude tam nějaký velký výkop," dodal.

Další připomínky měli zastupitelé k případnému archeologickému výzkumu, ke kterému by mohlo dojít, což by mohlo přinést určité komplikace. Petr Mlčoch k tomu ostatním zastupitelům řekl, že by se mělo jednat o trochu větší výkop v místě bývalých záchodů. „Bude asi tři metry hluboký. V tom místě není žádná zeleň, bude to v travnaté ploše. Na místo těch záchodů se kdysi odvážely sutiny z města. Bylo to po válce, takže nevím, jestli by se tam něco našlo. Kdyby ano, tak tam určitě ta archeologie bude muset," podotkl oderský tajemník Mlčoch.

Práce by podle vedení města Oder měly začít v době takzvaného vegetačního klidu rostlin a také bude velmi záležet na počasí, nesmí být totiž deštivé.

Simona Mikšová